Osoko Bilkura

25 zinegotzik osatzen dute Getxoko Udalbatza (Estatuko Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 179. artikuluaren arabera, udalerri bakoitzak hauteskunde-barruti bat osatzen du eta zenbakizko eskala bat aplikatzetik ateratzen den zinegotzi-kopurua hautatzen du, udalerriko biztanle-kopuruaren arabera; hala, 50.001 eta 100.00 arteko biztanleak dituzten udalerriei 25 zinegotzi dagozkie)

Osoko bilkura zinegotzi guztiek eratzen dute eta alkatea da osoko bilkurako burua.

Getxoko Udaleko osoko ohiko bilkurak ohikotasunez hil guztietako azkenengo ostegunetan bederatzi terdietan egingo dira, abuztuan izan ezik.

Aipatutako eguna jai eguna balitz, hil horretako ohiko bilkura egun horren ondorengo lehen lanegunean egingo da ordu berean.

Getxon 2019eko maiatzaren 26an egin ziren toki hauteskundeen ondorioz desegin den osoko bilkura ondoko pertsona hauek osatzen dute:

Osoko bilkurako eskumenak:

 • Gobernu organoen kontrola eta fiskalizazioa.
 • Udalez gaindiko erakundeetan parte hartzeari buruzko akordioak, udal mugartearen aldaketa, udalerriak edo udalerria baino txikiagoko lurralde esparruko erakundeak sortzea edo ezabatzea, bildu gabeko organoak sortzea, udalerriaren kapitalizazioa eta udalerriaren edo erakundeen izena aldatzea eta bandera, ezaugarri edo ezkutua hartzea edo aldatzea.
 • Plangintza orokorraren hasierako onespena eta Plangintzen udal tramitazioa eta gainerako hirigintza legerian aurreikusitako antolakuntza eta kudeaketa tresnak bertan behera utziko dituen onespena.
 • Araudi Organikoa eta Ordenantzak onartzea.
 • Zerga izaerako baliabideen zehaztapena, aurrekontuen onespena eta aldarazpena, haren eskumeneko gaietan gastuen xedapena eta kontuen onespen
 • Zerbitzuen eta udalekoketa espedienteen kudeaketa erak erabakitzea
 • Beste Administrazio Publiko batzuen eskumenen eskuordetza onartzea.
 • Eskumenei buruzko gatazkak beste Toki Erakunde batzuei eta gainerako Administrazio Publikoei planteatzea.
 • Langileri plantila, langileriaren aukeraketarako frogetako oinarriak eta osagarrizko ordainsarien zenbatekoa erabakitzea; horrez gain, Korporazioko funtzionarioak zerbitzutik banantzea salbu eta nazio izaerako gaikuntza duten funtzionarioen kasuan eta, azkenik, lan-kontratuko langileriaren iraizpenaren berrespena.
 • Administrazio eta epai-ekintzen egikaritza.
 • Herri jabariko ondasunen kalifikazio juridikoaren aldaketa.
 • Ondarearen besterenganaketa.
 • Onespenerako gehiengo berezia behar delako Osoko Bilkurari dagozkion gainerako guztiak.
 • Legeek eratxikitzen dizkioten gainontzeko eskurantzak.

Era berean, Osoko Bilkurari dagokio Alkatearen kontrako zentsura mozioari buruzko hautespena.

Bide beretik, aipatutako eskurantzak eskuordetzea ezinezkoa izango da.

Beste alde batetik, Testu Bateginaren 23. artikuluarekin eta ROFren 50. artikuluarekin bat etorriz, Osoko Bilkurari dagozkio:

 • a) Udalerriaren ondasun eta eskubideen eskurapena eta haien gaineko transakzioa.
 • b) Auzo ondasunen aprobentxamenduari buruzko araupeketa.
 • c) Urtebetetik gorako iraupena edo urteko aurrekontuan jarritakoak baino kreditu handiagoak behar dituzten lan, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazioa.
 • d) Lan proiektuen onespena, batez ere, haien betearazpenaren kontratazioa eskumenen araberakoa denean
 • e) Kredituen judizioz kanpoko aintzatespena baldin eta aurrekontuko zuzkidura, kreditu eragiketak edo kita eta itxaroteko emakidak ez badaude.
 • f) Defentsa Udalaren kontra hasitako prozeduretan.

Abuztuko bilkura arrunta edozein alderdi politikok sei astegun lehenago Bilkuraren Eguneko Aztergaien Zerrendarekin, eskaria egiten duenean baino ez da egingo.

Arestian aipatu eguna jaieguna izango balitz, hilabete horretako bilkura arrunta ondoko egunean egingo litzateke ordu berean.

Udaleko talde politikoentzako dirulaguntzak

Osoko Bilkuraren 2019ko ekainaren 28ko erabakiaren bidez, udaleko talde politikoei dirulaguntzak esleitzea xedatu zen:

 • Legegintzaldi hasieran ondorioak izateko moduan, hilean 1.500 euro esleituko dira talde politiko bakoitzeko eta hilean 160 euro hautatutako zinegotzi bakoitzeko, udal-ordezkaritza daukan talde politiko bakoitzaren jarduera edo sustapena beren-beregi finantzatzeko xedez.
 • Zenbateko horiek urte bakoitzaren hasieran eguneratuko dira, aurreko ekitaldian Getxoko Udaleko langileen ordainsariei aplikatu zaien ehuneko berean.
 • Udalbatzarrak 2022ko irailaren 27an egindako osoko bilkuran, Itxaso Maseda Saratxo EH Bilduko zinegotziak zinegotzi karguari uko egin zion. Eta udaleko osoko bilkuran, 2020ko urriaren 27ean, zinegotzi kargua hartu zuten Euskal Herria Bildu Idoia Aranguren Onaindia.
 • Udalbatzaren osoko bilkuran, 2020ko maiatzaren 28an, Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza - Equo Berdeak alderdiko zinegotzi Ignacio Robles Fernandezek zinegotzi karguari uko egin zion. Eta udaleko osoko bilkuran, 2020ko uztailaren 30ean, zinegotzi kargua hartu zuten elkarrekin Podemos - Ezker Anitza - Equo Berdeak de Carolina Uribe de la Espriellak.
 • Udalbatzarrak 2020ko irailaren 29an egindako osoko bilkuran, Cristina Zamora Chuquinguanga eh bilduko zinegotziak zinegotzi karguari uko egin zion. Eta udaleko osoko bilkuran, 2020ko urriaren 29ean, zinegotzi kargua hartu zuten Euskal Herria Bildu Mikel Bildosola Agirregomezkorta.
 • Korporaziokideen dedikazio-erregimena aitortzea: dekretua (414/2022)
 • Korporaziokideen dedikazio-erregimena aitortzea: BAO (2022/02/22)
 • Ordainketak
2023.urtea
DataBilkura motaLaburpenaAktaGai-zerrendaBideoaBideo Akta

Apirilak 27

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Martxoak 30

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Otsailak 23

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Urtarrilak 26

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta
2022.urtea
DataBilkura motaLaburpenaAktaGai-zerrendaBideoaBideoa Akta

Abenduak 29

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Abenduak 23

Ezohiko osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Azaroak 24

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Urriak 27

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Irailak 30

Ezohiko osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Irailak 29

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Uztailak 28

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Ekainak 30

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Maiatzak 26

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Apirilak 28

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Martxoak 31

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Otsailak 24

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo akta

Urtarrilak 27

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta
2021.urtea
DataBilkura motaLaburpenaAktaGai-zerrendaBideoaBideoa Akta

Abenduak 23

 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Abenduak 22

 Ezohiko osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Azaroak 23

 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa  Bideo Akta

Urriak 28

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa  Bideo Akta

Irailak 30

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Uztailak 29

Osoko Bilkura Laburpena Akta  Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Ekainak 24

Osoko bilkura Laburpena Akta  Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Maiatzak 27

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Apirilak 29

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Martxoak 25

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Otsailak 25 

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Urtarrilak 29

Ezohiko osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Urtarrilak 28

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideoa akta
2020.urtea
DataBilkura motaLaburpenaAktaGai-zerrendaBideoaBideoa Akta

Abenduak 23

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Azaroak 26

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideoa Akta

Urriak 29

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa Bideo Akta

Irailak 29

Osoko bilkura Laburpena Akta  Gai-zerrenda Bideoa Bideoa Akta

Uztailak 30

 Osoko bilkura Laburpena Akta  Gai-zerrenda Bideoa  

Ekainak 25

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa  

Maiatzak 28

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa  

Martxoak 18

Ezohiko eta premiazko osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda    

Otsailak 27

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa  

Urtarrilak 30

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa  
2019.urtea
DataBilkura MotaLaburpenaAktaGai-zerrendaBideoa

Abenduak 23

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa

Azaroak 29

Ezohiko Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa

Azaroak 28

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa

Urriak 31

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa

Irailak 26

Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa

Uztailak 24

Ohiko bilkura Laburpena  Akta  Gai-zerrenda Bideoa

Ekainak 28

Ezohiko Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa

Ekainak 15

Udala eratzeko batzarra Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa

Ekainak 12

Ezohiko Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa

Apirilak 30

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa

Martxoak 27

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-Zerrenda Bideoa

Otsailak 27

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa

Urtarrilak 30

Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
2018.urtea
DataBilkura MotaLaburpenaAktaGai-ZerrendaBídeoa
Abenduak 26 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Azaroak 28 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Urriak 31 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Irailak 26 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Uztailak 25 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Ekainak 27 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Maiatzak 30 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-Zerrenda Bideoa
Apirilak 25 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Martxoak 28 Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-Zerrenda Bideoa
Otsailak 28 Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Urtarrilak 31 Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
2017.urtea
DataBilkura MotaLaburpenaAktaGai-ZerrendaAudio/Bídeo
Urtarrilak 27 Osoko bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Azaroak 29 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Urriak 25 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Irailak 27 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Uztailak 26 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Ekainak 28 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Maiatzak 31 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Apirilak 27 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-Zerrenda Bideoa
Martxoak 29 Osoko Bilkura Laburpena Akta  Gai-zerrenda Bideoa
Otsailak 22 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Urtarrilak 25 Osoko Bilkura  Laburpena Akta  Gai-Zerrenda Bideoa

27 de diciembre

Plenos Ordinarios Extracto Acta Orden del día Vídeo
2016.urtea
DataBilkura MotaLaburpenaAktaGai-ZerrendaAudio/Bideo
Abenduak 28 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Azaroak 30 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Urriak 26 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Irailak 28 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Uztailak 27 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Ekainak 29 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Maiatzak 25 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Apirilak 27 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Martxoak 22 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Bideoa
Otsailak 24 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-zerrenda Soinu Artxiboa
Urtarrilak 27 Osoko Bilkura Laburpena Akta Gai-Zerrenda Soinu artxiboa

Orrialde honetatik ezabatuak izan dira 2014. urterainoko dokumentuak, hartara, orrialdeak eguneratuagoak egon daitezen eta horietatik nabigatzea errazagoa izan dadin.

Nolanahi ere, inork entzun nahi badu ezabatutako osoko bilkuraren baten eguneko gai-zerrenda webmaster@getxo.eus helbidera idatzita gurekin harremanetan jar daiteke. Kontsultatu nahi duen gaia eztabaidatzeko osoko bilkura noiz egin zen adierazi beharko digu (eguna, hilabetea eta urtea) eta guk jakinaraziko diogu.

« Udal Antolaketara itzuli

Ayuntamiento

Getxoko Udaleko osoko ohiko bilkurak ohikotasunez hil guztietako azkenengo ostegunetan bederatzi terdietan egingo dira, abuztuan izan ezik. Ekainaren 28an egindako Osoko Bilkuran aprobatu zenez. Aipatutako eguna jai eguna balitz, hil horretako ohiko bilkura egun horren ondorengo lehen lanegunean egingo da ordu berean. 

Osoko bilkuraren emankizuna