2019/06/28ko Osoko Bilkuran

Hautesiak

  • Alkatea:
   • Hileko ordainsaria: 6.998,80 €
   • Urteko ordainsaria: 83.985,57 €
  • Gobernu Batzarreko zinegotziak:
   • Hileko ordainsaria: 5.915,05 €
   • Urteko ordainsaria: 70.980,61 €
  • Talde politikoen bozeramaileak:
   • Hileko ordainsaria: 5.915,05 €
   • Urteko ordainsaria: 70.980,61 €*
  • Zinegotziak:
   • Hileko ordainsaria: 4.650,34 €
   • Urteko ordainsaria: 55.804.08 €*
  • Zinegotzia (%50eko dedikazioa):
   • Hileko ordainsaria: 2.325,17€
   • Urteko ordainsaria: 27.902,04 €
 • Zenbateko horiek soldata gordinak adierazten dituzte, hamabi lansaritan, eta zerga-atxikipenen menpe egongo dira.
 • Ordainsari horiek urtero eguneratuko dira Eusko Jaurlaritzako karguen ordainsariak eguneratzen direnaren arabera.
 • Zenbateko horietan ez daude sartuta hala dagokionean ordaindu beharreko hirurtekoak.
 • 5613/2021 Dekretua. Getxoko Udaleko udal-kargu publikodunen ordainsari-gehikuntza 2021ko ekitaldirako: dekretu
 • 2020an ez zen ordainsarien igoerarik izan.
 • 1855/2019 Dekretua. Getxoko Udaleko udal-kargu publikodunen ordainsari-gehikuntza 2019ko ekitaldirako: dekretu
 • 4488/2018 Dekretua. Getxoko Udaleko udal-kargu publikodunen ordainsari-gehikuntza 2018ko ekitaldirako: dekretua
 • 4345/2017 Dekretua. Getxoko Udaleko udal-kargu publikodunen ordainsari-gehikuntza 2017ko ekitaldirako: dekretua 
 • Hautetsien soldatei buruzko informazioa kontsultatzeko, eta ekainaren 28ko osoko bilkuraren akta eskuratzeko (PDF dokumentua: 464 KB): akta
 • Hautetsien soldatak onartu ziren osoko bilkura entzun eta ikusteko, ondorengo estekan sartu: osoko bilkura
 

Behin-behineko langileak

Urteko ordainsari gordin hauek ezarriko dira lansaio osoko behin-behineko langileentzat:
 • Konfiantza-karguen zerrenda
 • Talde politikoetara atxikitako administrarien zerrenda eguneratua
 • Aholkulari kategoria: 58.821,42 euro, hileroko 14 ordainketatan banatuta.
 • Alkatetzako administrari kategoria: 32.827,06 euro, hileroko 14 ordainketatan banatuta.
 • Talde politikoen administrari kategoria: 30.483,04 euro, hileroko 14 ordainketatan banatuta.
 • Lansaioaren % 50eko dedikazioak aipatutako ordainsarien % 50 jasoko du.
 • Hautetsien soldatei buruzko informazioa kontsultatzeko, eta 2019ko uztailaren 24ko osoko bilkuraren akta eskuratzeko: akta
 • Hautetsien soldatak onetsi ziren osoko bilkura entzun eta ikusteko, ondorengo estekan sakatu: osoko bilkura

Bertaratzeagatiko dietak

2022 eguneratzea (maiatzaren 18a)(2022/05/18ko BAO):2022rako, 1811/2022 Dekretuaren bidez, korporaziokideak kide anitzeko organoetara joateagatiko dieten gehikuntza. 2022ko maiatzaren 5eko 1811 zenbakiko Alkatetzaren Dekretuaren bidez, korporaziokideak kide anitzeko organoetara joateagatiko dietak gehitzea xedatu zen 2022rako.
 
Kide anitzeko organoa Zenbatekoa
Ohiko osoko bilkura 852,51 €
Ezohiko osoko bilkura 267,94 €
Informazio-batzordeak 107,18 €
Tokiko Gobernu Batzarra 187,55 €
Artezkaritza Kontseiluak edo
Tokiko Erakunde Autonomoetako Zuzendaritza Batzordeak
107,18 €

Bateragarritasunak

 • Eduardo Andrade Aurrecoechearen bateragarritasuna aitortzea (2019ko uztailaren 24ko Getxoko Udalaren osoko bilkura): akta
 • Gonzalo Ayo Jiménezaren bateragarritasuna aitortzea (2019ko uztailaren 24ko Getxoko Udalaren osoko bilkura):