Egoitza

Eginkizuna, historia, misioa eta bisioa.

Ematen dituen zerbitzuak

Eskainitako zerbitzuak.

Parte-hartzea

Egoitzako bizitzan parte-hartze aktiboa izateko aukera ezberdinak.

Instalazioak

Egoitzako instalazioen deskribapena.

Eskubideak eta betebeharrak

Egoitzako erabiltzaileek dituzten eskubideak eta betebeharrak.

Antolatzea eta gardentasuna

Udal Egoitzako Artezkaritza Kontseilua, aktak eta nola hartu parte.