Datuen babesari buruzko informazioa

Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Getxoko Udalaren ardurapeko erabiltzaileen kudaketarako tratamenduan sartzen direla:

Tratamenduaren helburua udal-informazioko sistemaren erabiltzaileak eta baimenak kudeatzea izango da, honako oinarri juridiko hauekin:

Jakinarazten dizugu zure datuak, hala badagokio, Izenpe, S.A.ri laga ahal izango zaizkiola, egiaztagiriak kudetzeko.

Interesdunak eskubidea du bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien tratamendua mugatzeko edo aurkaratzeko, udalaren helbidera idatzizko komunikazio bat balitz (bere nortasuna egiaztatzen duen agiria barne) edo Korporazioaren egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoari hasiera emanez.

Getxoko UdalAK Datuak Babesteko Ordezkari izendatua du, eta harengana jo ahal izango du bere eskubideen erabilerari buruzko edozein kontsulta egiteko, helbide elektroniko honen bidez: datuak@getxo.eus Zure datu pertsonalak ez direla behar bezala tratatu uste baduzu, erreklamazio bat egin dezakezu Kontrol Agintaritza eskudunean.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoa:
Beato Tomás de Zumárraga kalea, 71, 3. solairua
01008 Vitoria - Gasteiz
Tel. + (34) 945 016 230- Faxa. + (34) 945 016 231

Informazio gehiago: hemen