Tarifak, izapideak eta erreserbak

Getxo Kirolak-ek eskaintzen dituen zerbitzuetara ohiko moduan sar daiteke, abonamendu-txartelaren bitartez, eta noizean behin, eguneko sarrerekin.

Abonamendu-txartelak honako aukera hauek eskaintzen ditu: kirol-ikastaroetan izena ematea, erreserba daitezkeen instalazio guztiak alokatzea (tenis, padel, pilotalekua, estalitako kirol-kantxak eta Fadurako kanpoko areto-futboleko zelaia) eta Faduran eta Gobelan erabilera libreko instalazio guztiak erabili ahal izatea: igerilekuak, berdeguneak, eremu sozialak, ikasgelak, belodromoa, atletismo-pista eta kanpoko kirol-kantxak.

Halaber, kirol-instalazioak erabil daitezke abonamendu-txartela izan gabe. Kasu horretan, eguneko sarrera bat erosi beharko da edo igerilekuetara sartzeko bonu esklusiboak erabiliko dira.Abonamendu-tarifak

Abonamenduaren alta izapidetuta, Getxo Kirolak-ek txartel elektroniko identifikatzailea eman diezaieke (abonamendu-txartela) erabiltzaileei. Instalazioetara sartzeko, txartela aurrez baliozkotu behar da Gobelako instalazioen sarreran eta Fadurako hall-ean eta pilotalekuetan aurkitzen diren makinetan.

Urteko abonamendu-kuotak

Ondorengo taulan, dauden kuota ezberdinak deskribatzen dira, familiakoak eta banakoak.

URTEKO ORDAINKETATASAK
FAIMILA KUOTAK
Familia kuota 181,20 €
Familia kuota indibiduala** 132,45 €
Familia kuota, 65 urtetik gorakoentzako 59,85 €
0 urtetik 6 urtera arteko seme-alaba bakoitzeko 1,20 €
7 urtetik 12 urtera arteko seme-alaba bakoitzeko 5,10 €
13 urtetik 17 urtera arteko seme-alaba bakoitzeko 9,45 €
18 urtetik 21 urtera arteko seme-alaba bakoitzeko 28,65€
22 urtetik 25 urtera arteko seme-alaba bakoitzeko 48,60 €
KUOTA INDIBIDUALAK
Indibiduala**** 118,65 €
Indibiduala, 26 urtetik beherakoentzako 71,25 €
Indibiduala, 65 urtetik gorakoentzako 31,20 €
 
Txartela bikoiztea  4€
Ikastaroko parte-hartzaileari laguntzeko pasea****  DOAN

* Ez dira ontzat emango urteko urtarrilaren 31etik eskatzen diren bajak.
** Taulan Familia kuota indibiduala izeneko tasa ezartzen zaie kide bakarreko familia buruei.
*** Indibiduala izeneko tasa ezartzen zaie 26 urtetik gorako pertsonei.
**** Ikastaroetan parte hartzen duten 10 urtera arteko neska-mutilei laguntzeko pasea; baliagarria izan- go da bakarrik neska-mutilak instalazioetara sartzen eta instalazioetatik ateratzen laguntzeko, honako tarte honetan: jarduera hasi baino 30 minutu lehenago eta jarduera amaitu eta 30 minutu beranduago.

Hobariak

Taula honetan adierazitakoak baino urteko sarrera gordin txikiagoak edo berdinak dituzten pertsonek eta hobari partziala izan dezakete urteko kuotan, dagokion eskaera eginda. Hobari horiek urtebetekoak dira, eta berritu egin beharko dira eskaeraren edo berritzearen ondorengo hilabete bateko epean.

Urteko abonamendu-kuotak *

Ondorengo taulan, dauden kuota ezberdinak deskribatzen dira, familiakoak eta banakoak, udalerrian erroldatutako eta erroldatu gabeko pertsonek urtean ordaintzeko. Taula honetan adierazitakoak baino urteko sarrera gordin txikiagoak edo berdinak dituzten pertsonek hobari partziala izan dezakete urteko kuotan, dagokion eskaera eginda. Hobari horiek urtebetekoak dira, eta eskatzeko bi aukera daude: alta berriak izanez gero, ondorengo hamabost egunetako epean; eta urteko abonamendua berritzeko, urriaren 1etik azaroaren 30era arte. Familia ugarientzako ere hobariak daude.

Instalazioetara tarteka sartzea


Eguneko sarrera

Abonamendu-txartela ez duten pertsonek ere Getxo Kirolak-en instalazioetara sartzeko aukera izango dute. Horretarako, eguneko banako sarrera erosi beharko dute.

Sarrera horrekin instalazioak erreserba daitezke erositako egun berean, baina, horretarako, erreserbari dagokion tasa ere ordaindu beharko da.

Sarrera bakoitza 3€ kostatzen da, eta Fadurako hall-ean eta pilotalekuetan eta Gobelako hall-ean dauden makinetan eskura daiteke. Era berean, Fadurako eta Gobelako Kiroldegietako leihatiletan ere eskura daitezke sarrerak.

Igerilekuak erabiltzeko bonu esklusiboak

BAINO KOPURUAZENBAKTEKOA
30 bainu (instalaziora sarrera barne) 90,00 €
10 bainu (instalaziora sarrera barne) 35,00 €
Bainu 1 (instalaziora sarrera barne) 4,00 €

Getxo Kirolak-ek herritarrak artatzeko bi bulego ditu: Fadurako kiroldegikoa eta Gobelako kiroldegikoa. Bulegoak irekita egoten dira astelehenetik ostiralera, 8:15etik 14:15era. Bulegoak irekita egoten dira astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:30era.

Gobelako kiroldegian nahiz Fadurako kiroldegiko igerilekuen eta pilotalekuen eraikinetan makinak daude instalazioak erreserbatzeko eta fitness-muskulazioko gimnasioak eskaintzen dituzten zerbitzuak kontratatzeko.

Abonamendu-txartelaren alta

Abonamendu-txartelari alta emateko abonamendu-altaren inprimakia aurkeztu behar da, behar bezala beteta, honako agiri hauekin batera:

 • Nortasun-agiriaren tamainako argazkia (hiru urtetik beherakoek izan ezik).
 • Familiako txartelaren kasuan, familia-liburuaren akreditazioa gehitu behar da (edo, hala behar izanez gero, egitatezko bikoteen erregistroarena).

Ikastaroen ordainketa

Banku-helbideratzearen datuak Getxo Kirolaki eman ez dizkioten pertsonek, behin dagozkien zozketak eginda, eta Getxo Kirolak-en ikastaroren batean plaza eman bazaie, inskripzioa osatu beharko dute banku-helbideratzearen datuak emanda.

Hobari-eskaera

Taula honetan adierazitakoak baino urteko sarrera gordin txikiagoak edo berdinak dituzten pertsonek hobari partziala izan dezakete urteko kuotan dagokion eskaera eginda. Hobari horiek urtebetekoak dira, eta eskatzeko bi aukera daude: alta berriak izanez gero, ondorengo hamabost egunetako epean; eta urteko abonamendua berritzeko, urriaren 1etik azaroaren 30era arte.

Getxo Kirolak-en ikastaroetan aurrez izena ematea

Kirol-ikastaroak egin ahal izateko, Getxo Kirolak-en abonamendu-txartela eduki behar da eta aurretik inskripzioa egin eskaera-inprimaki hau beteta; inprimakia Fadurako edo Gobelako bulegoetan entregatu behar da.

Bulego Elektronikoaren gakoak eskatzea

Alta emateko unean zure posta elektronikoaren helbidea eman ez bazenuen, Getxo Kirolak-eko bulegoetara joan eta gakoa eskatu beharko duzu, Administrazio Elektronikoaren Bulegoara sartu ahal izateko; bertan, jarraian agertzen diren izapideak egin ahal izango dituzu.

Jarraian, Administrazio Elektronikoaren Bulegoan egin daitezkeen izapideak zehaztuko ditugu. Zerbitzuan sartzeko, beharrezkoa da identitatea baliozkotzeko honako baliabide elektronikoren bat izatea:

 • Ziurtagiri digitala.
 • Itsasontzien jokoa (sinadura elektroniko @urreratua) edo B@KQ (ó B@K).
 • Getxo Kirolak-ek emandako erabiltzailea eta pasahitza.

Getxo Kirolak-en ikastaroetan izena ematea

Getxo Kirolak-ek urte-sasoiko eta udako ikastaroak eskaintzen ditu, eta, horien bitartez, kirol-jardueran oinarrizko prestakuntza bermatzen ahalegintzen da.

Administrazio Elektronikoaren Bulegoan ondorengo izapideak egin ditzakegu:

 • Ikastaroetan aurreinskripzioa egitea.
 • Ikastaroak eta itxarote-zerrendak kontsultatzea.
 • Ikastaroetan eta itxarote-zerrendetan baja ematea.
 • Ordaintzeko moduak aldatzea.
 • Maila egiaztatzeko probak eskatzea.

Espazioak erreserbatzea

Getxo Kirolak-ek abonatuen eskura jartzen ditu zenbait kirol-ekipamendu (tenis, padel, pilotalekua, estalitako kirol-kantxak eta kanpoko belarreko areto-futbola Faduran). Ekipamendu horiek erreserbatu egin behar dira Administrazio Elektronikoaren Bulegoaren bitartez. Jarraian agertzen dira Bulego Elektronikoan egin daitezkeen kudeaketak:

 • Erreserbak egin.
 • Erreserbak kontsultatu.
 • Erreserbak aldatu.
 • Erreserbak baliogabetu.

Datu pertsoalen aldatzea

Sartzeko pasahitza eta helbide elektronikoa aldatzeko aukera dago.

Jarraian zehazten diren izapideak egiteko, deskargatu inprimakia, eta, bete ondoren, zuzenean eman dezakezu Getxo Kirolak-eko herritarrentzako arreta-bulegoetan, edo eskaneatuta bidali ondorengo posta elektronikora: .

Abonamendu-txartelaren baja

Getxo Kirolak-en zerbitzuen abonamendu-txartelean baja emateko, inprimaki hau bete behar da.

Kirol-ikastaroan baja ematea

Getxo Kirolak-ek antolatutako ikastaroren batera joan nahi ez bada, inprimaki hau bete behar da.

Eskaera, kexa edo iradokizuna

Inprimaki honen bitartez, Getxo Kirolak-ek eskaintzen dituen zerbitzuen inguruko erreklamazioa edo iradokizuna egin ahal izango da.

Fadurako hall-ean eta pilotalekuetan eta Gobelako hall-ean dauden makina automatikoetan honako izapide hauek egin daitezke: eguneko sarrerak erosi, igerilekura sartzeko bonuak erosi, kirol-instalazioak erreserbatu eta fitness-muskulazioko gimnasioko kuota ordaindu.

Eguneko sarrera

Abonamendu-txartela ez duten pertsonek ere Getxo Kirolak-en instalazioetara sartzeko aukera izango dute. Horretarako, eguneko banako sarrera erosi beharko dute. Sarrera horrekin instalazioak erreserba daitezke erositako egun berean, baina, horretarako, erreserbari dagokion tasa ere ordaindu beharko da.

Aurretiko erreserba abonatuentzat

Hamabost eguneko periodikotasuneko txanden arabera erreserbak egin ditzaketen pertsona abonatuek erreserbak egin ahal izango dituzte makina automatikoetan.

Berehalako erreserba

Baldin eta instalazioa libre badago, erreserba egin ahal izango da erabili baino hamabost minutu aurretik.

Instalazioen erreserba


Getxo Kirola-kek ondorengo kirol-ekipamenduak erreserbatzeko aukera eskaintzen du: estalitako eta estali gabeko tenis-pistak, estalitako eta estali gabeko padel-pistak, estalitako pilotalekuak, kirol anitzeko kantxa estaliak (espazio horiek moduluka aloka daitezke), errugbi-zelaia, areto-futboleko belar artifizialeko zelaia eta belar artifizialeko futbol-zelaiak (zelai erdiak ere aloka daitezke futbol 7an jokatzeko).

Getxo Kirolak-en helburua da instalazioak erabiltzeko aukera zuzenak eskaintzea. Hori dela-eta, hamabost eguneko 2024-rako txanda-sistema birakaria ezarri da. Era horretan, txartel zenbaki bakoitzak –familia-zenbakien kasuan, eskubide hori izango dute familia-unitateko 4 urtetik gorako kide guztiek– hamabost egunetik behin egun bat izendatuta izango du hamabostaldian erreserbatu ahal izateko. Instalazioak gehienez bi ordurako erreserbatzen dira kirol-diziplina berean.

Hamabostaldi bakoitzean adierazitako egunak gaindituta, libre geratu diren pistak erreserba daitezke Administrazio Elektronikoaren Bulegoaren bitartez (erreserba horiek ere gehienez bi ordurako izango dira kirol-diziplina berean eta egun bakoitzeko).

Era berean, 16 urtetik beherakoek doan erreserbatu ahal izango dituzte deskribaturiko instalazioak (argiaren zerbitzua ez da doakoa). Baldin eta instalazioa libre badago, erreserba 15 minutu aurretik egin ahal izango da, hall-eko eta Fadurako pilotalekuetako makinetan jarritako salmenta-puntuetan edota jendea artatzeko Fadurako eta Gobelako leihatiletan.

Informazio praktikoa

Erreserben prezioak PDF.
Erreserbak Administrazio Elektronikoaren Bulegoaren bitartez kudeatu beharko dira, izapideen atalean zehaztutako moduan.

Getxo kirolak

Fadura

Fadura

Los Chopos Etorbidea, 60 - 48992 Getxo - Bizkaia

Telefonoa: 94 430 80 70
Ohizko ordutegia: 08:00etatik 14:15era.

Gobela

Luis López Oses z/g - 48930 Getxo - Bizkaia

Telefonoa: 94 404 51 51
Ohizko ordutegia: 08:00etatik 14:15era.

Andra Mari

Zientoetxe, s/n. - 48933 Getxo - Bizkaia

Telefonoa: 944 916 517
Ohizko ordutegia: 08:30etik 21:30era