Hornitzaileei ordaintzea

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea, zor komertziala ordaintzeko epea edo atzerapena adierazteko, eta dagozkion hiru hilean behingo txostenak.

Hornitzaileei egindako ordainketen betetze-mailari buruzko hiruhileko txostenak

Berankortasunaren aurka borrokatzeko 2/2004 Legea aldatzen duen 15/2010 Legearen 4.3 eta 5.4 artikuluetan xedatutakoa aplikatuz, Osoko Bilkurari aurkeztutako fakturen eta agirien zerrendari dagokion gehitutako txostena.

2024.urtea

2023.urtea

2022.urtea

2021.urtea

2020. urtea


2019. urtea

2018. urtea

2017. urtea

2016. urtea

2015. urtea

2014. urtea

2013 urtea

2012 ureta

Ordaintzeko batez besteko aldia

Uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretutik ondorioztatzen denez, apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoak ordaintzeko batez besteko aldiko kontzeptua sartu du, ordaintzeko aldiaren edo zor komertzialaren ordainketako atzerapenaren adierazpidetzat. Hortaz, gardentasunari ekiteko helburuarekin, administrazio publiko guztiek ordaintzeko batez besteko aldia jakitera eman beharko dute. Aldi hori kalkulatzeko errege dekretu honek zehazten duen metodologia arrunta erabili beharko da. Errege Dekretu honetan zehaztutako ordaintzeko batez besteko aldiak neurtzen du zor komertzialaren ordainketako atzerapena termino ekonomikoetan, azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretuak onetsitako Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen testu bateginak eta abenduaren 29ko 3/2004 Legeak, merkataritza-eragiketetan berankortasunaren kontrako neurriak ezartzen dituenak, ezarritako ordaintzeko legezko aldiaren adierazle ezberdin gisa. Irizpide ekonomikoak soilik jarraitzen dituen neurketa honek balio negatiboak izan ditzake, baldin eta administrazioak fakturak edo obra ziurtagiriak aurkezteko unetik 30 egun natural igaro baino lehenago ordaintzen badu, dagokion moduan".

Entitate bakoitzaren ordaintzeko batez besteko aldia (OBA)

 

Entitate bakoitzaren ordaintzeko batez besteko aldia honako formula hau jarraituz kalkulatuko da:

Entitate bakoitzaren ordaintzeko batez besteko aldia (OBA)=ordaindutako eragiketen ratioa * egindako ordainketen zenbateko osoa + ordaintzeke dauden eragiketen ratioa * ordaintzeke dauden ordainketen zenbateko osoa


___________________________________________________

egindako ordainketen zenbateko osoa + ordaintzeke dauden ordainketen zenbateko osoa

non:

 • Ordaindutako eragiketen ratioa = S (ordaintzeko egunen kopurua * ordaindutako eragiketaren zenbatekoa)
  ______________________________________________________________
  Egindako ordainketen zenbateko osoa
 • Ordaintzeke dauden eragiketen ratioa = S (ordaintzeke dauden egunen kopurua * ordaintzeke dagoen eragiketaren zenbatekoa)
  ______________________________________________________________
  Ordaintzeke dauden ordainketen zenbateko osoa
 • Ordaintzeko egunen kopurutzat hartuko dira faktura administrazioko erregistroan sartzen den egunaren osteko 30 egunak igaro eta geroko egun naturalak, fakturen kontabilitateko erregistroan edo sistema baliokide batean jasotzen denaren arabera, edo obrako hileko ziurtagiriaren onespen egunetik, hala badagokio, administrazioak ordainketa gauzatu arte. Administrazioko erregistroa xedatu izan behar ez den kasuetan, faktura jasotzen den eguna hartuko da kontuan.
 • Ordaintzeko egunen kopurutzat hartuko dira faktura administrazioko erregistroan sartzen den egunaren osteko 30 egunak igaro eta geroko egun naturalak, fakturen kontabilitateko erregistroan edo sistema baliokide batean jasotzen denaren arabera, edo obrako hileko ziurtagiriaren onespen egunetik, hala badagokio, publikatutako datuek adierazten duten aldiaren azkeneko egunera arte. Administrazioko erregistroa izan behar ez den kasuetan, faktura jasotzen den eguna hartuko da kontuan.

Ordaintzeko batez besteko aldi (OBA) globala

 

Apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoak adierazten duen hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldi globala, 2. artikuluan jasotako entitate guztiak bilduko dituena, honako formula honen bidez kalkulatuko da:

Ordaintzeko batez besteko aldi (OBA) globala
______________________________________________________________
S (entitate bakoitzaren ordaintzeko batez besteko aldia * entitatearen eragiketen zenbatekoa)

S entitateen eragiketen zenbatekoa

Non:

Entitatearen eragiketen zenbatekotzat hartuko dira ordaindutakoaren eta ondorengo artikuluetan adierazitako terminoetan ordaintzeke dagoenaren zenbateko osoa .

 

Dokumentazioa:

« Udal Kudeaketara itzuli

...

Udaletxea

Fueros, 1
48992 (Algorta) Getxo