Udal Kudeaketa

Getxoko Udala tokiko administrazio bat da, hautetsiek eta herritarren zerbitzura dauden talde profesionalek osatua.

Udal Aurrekontuak, txostenak eta erreklamazioak

Kanpo-kontroleko txostenak, urte bakoitzeko aurrekontuak, adierazleak.

Legegintzaldi-plana

Legegintzaldiko Plana Gobernu Taldeak udalerriaren ikuspegirantz aurrera egiteko estrategikotzat jotzen dituen ardatz nagusiak biltzen dituen dokumentua da, Legegintzaldian zein estrategia zehatz garatu nahi diren eta zein proiektu edo jarduera-ildotan oinarritzen diren zehaztuz.

Hornitzaileei ordaintzea

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea, zor komertziala ordaintzeko epea edo atzerapena adierazteko, eta dagozkion hiru hilean behingo txostenak.

Zerga-Informazioa

Zerga motaren arabera, informazioaren irismenagatik, egutegi fiskala eta berrikuntzak.

Araudia

Ordenantza fiskalak eta ez-fiskalak, arautegiak, estatutuak, instrukzioak, dekretuak, kontingentzia-planak, barne-araudia eta ebazpen judizialak.

Zerga-egutegia

Zergaldiko aldizkariko zergak.

Iruzurrari aurre egiteko Neurriei buruzko Plana

Getxoko Udalaren Iruzurrari aurre egiteko Neurriei buruzko Planari eskainitako orrialdea.