Tramiteak

DIRU-LAGUNTZAK GETXOKO GIZARTE-KOHESIOAREN ARLOAN JARDUTEN DUTEN ERAKUNDEETARAKO

Kudeaketa Unitatea

GIZARTE ZERBITZUAK

Deskribapena

Oinarrien xedea diru-laguntzen emakida arautzea da, udal aurrekontuetan ezarritako mugetan, Getxoko udalerrian jarduerak aurrera eramaten dituzten pertsona juridikoei, udaleko gizarte zerbitzuen helburuen barruan (12/2008 Legea).
Hori dela eta, helburu hauek bete nahi dira:

•Gizarte-kohesio handiagoa sustatzea.

•Getxoko asoziazionismoa eta boluntariotza sustatzea.

•Gizarte Zerbitzuetako Euskal Sistemaren prestazioen katalogoan jaso gabeko prestazioen eta zerbitzuen garapenerako gizarte-ekimena babestea.

•Sektore publikoaren eta hirugarren sektorearen arteko lankidetza bultzatzea.

Eskakizunak

a)Erregistroko izen-emateak bi urteko antzinatasuna izan beharko du, oinarri arautzaile hauek onartzen direnean. Salbuespen gisa 6. ildoan ez da antzinatasunik eskatuko.
b)Jarduerak irabazi asmorik gabekoak eta instrukzio-organoarentzat interesekoak izatea. Jarduerak guztiak 2017. urtearen zehar egin behar dira.

c)Getxoko Udalak emandako edozein diru-laguntza justifikatu izana. Eta 2017. urtean gizarte zerbitzuetan beste diru-laguntzarik ez eskatu edo jaso izana.

d)Getxoko Udaleko eta Ogasuneko (estatu maila eta aldundikoa) zerga betebeharrak egunean izatea; baita Gizarte Segurantzakoak ere.
e)1, 4A, 4B, 5 D eta 6 modalitatean, behin betiko egoitza edo ordezkaritza izatea Getxon eta ekintzak ere Getxon egitea.

Gainontzeko modalitateetan, behin betiko egoitza edo ordezkaritza izatea Getxon, eta/edo Getxon proposatutako eta/edo getxotarrentzako jarduerak burutzea.
f)Proiektoa osotasunean Getxon egitea edo partaideen kopuruan gutxienez % 50 Getxokoa izatea.

Dokumentazioa

a)Eskaera normalizatua (I. eranskina).
b)Eskatzailearen NAN/AIZ fotokopia.
c)Erakundearen IFK fotokopia, erakunde juridikoa baldin bada.
d)Erakundeko estatutuen fotokopia.
e)Eusko Jaurlaritzako erakundeen erregistroko edo/eta udal erregistro edo, dagokion erregistroko inskripzio-ziurtagiriaren fotokopia.
f)Elkartearen ordezkariak paratutako erantzukizunezko aitorpena (II. eranskina), kautotzeagatik elkarteak zerga-zorrik ez diola Bizkaiko Foru Ogasunari ez ezein beste foru zein estatuko ogasun publikori, ezta Gizarte Segurantzari ere

g)Diru-laguntza eskatu denetik jardueren proiektu xehatua (III. eranskina).

h)Indarrean dagoen urteko aurrekontua (IV. eranskina), diru-laguntza eskatzen den jarduerari edo proiektuari dagokiona.
i)Kasu zehatz bakoitzaren arabera, Udalak erakunde eskatzaileari egoki deritzon dokumentazio osagarria eska diezaioke, aurkeztutako proiektuaren balorazioa egiteko.


Eskaeraren aurreko bi urteetan Udalaren eskutik antzeko diru-laguntza jaso duten erakundeek ez dituzte dokumentuak berriro aurkeztu beharko, aldaketarik jasan ez badute, behinik bein, baina eskaeran egoeraren berri eman beharko dute

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak

Aurrez aurre

Gizarte Zerbitzuetako Arloa - Bulego Nagusia
Tramitazioa \ Informazioa

Urgull k. z/g

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

E-maila: gizartez@getxo.eus

HAB Areeta/Romo (aurretiko hitzorduarekin)
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Hitzordua eskatu beharko da 94 662 00 99 telefonoaren bidez (08:00etatik 15:00etara, astelehenetik ostiralera) edo Aurreko hitzordua

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

E-maila: hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta (aurretiko hitzorduarekin)
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia: Hitzordua eskatu beharko da 94 662 00 99 telefonoaren bidez (08:00etatik 15:00etara, astelehenetik ostiralera) edo Aurreko hitzordua

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Telefonoa: 944660366

Fax: 944660119

E-maila: hab.algorta@getxo.eus

Postaz

Posta arruntez edo ziurtatua
Tramitazioa

Idazkiak, eskabideak, etab. bidali hurrengo helbide honetara: Getxoko Udala - Foru kalea 1

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoz

Telefono arreta-zerbitzua
Informazioa

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera 08:00etatik 14:00etara

Telefonoa: 944660000

Gehieneko epea konpontzeko eta jakinarazteko

Bi (2) hil, eskabideak aurkezteko ezarri den epea amaitu denetik zenbatuta

Epe barruan konpondu ez izanaren ondorioak

Diru-laguntzaren eskabideari gaitziriztea

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

GETXOKO UDALAKO GIZARTE-KOHESIOAREN JARDUERA EREMUAN LAN EGITEN DUTEN ERAKUNDEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO 2020KO DEIALDIA ETA OINARRIAK. Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones 2020.pdf

Erantsitako agiriak

I eranskina. Gizarte-Kohesioaren diru-laguntza eskaera DN.235 ANEXO I Solicitud de subvencion de Cohesion Social.doc

II eranskina. Erantzukizunpeko aitorpena Gizarte-Kohesioaren diru-laguntzetarako DN.284 ANEXO II Declaracion Responsable para subvenciones de Cohesion Social.doc

III eranskina. Proiektu zehatza Gizarte-Kohesioaren diru-laguntzetarako DN.237 ANEXO III Proyecto detallado para subvenciones de Cohesion Social.doc

IV eranskina. Gizarte-Kohesiorako proiektuaren aurrekontua DN.236 ANEXO IV Presupuesto del proyecto para Cohesion Social.doc

V eranskina. Memoria Gizarte-Kohesiorako diru-laguntza justifikatzeko DN.231 ANEXO V Memoria justificativa de subvencion para Cohesion Social.doc

Baimena ematea datuak kontsultatu edota egiaztatzeko. Gizarte-Kohesiorako diru-laguntzen deialdia DN.451 Consentimiento para la consulta o verificacion de datos - Subvenciones Cohesion Social.doc

Bilatu