2013ko bukatuta eta berritutako HAPO bertsioa

2001. urtean indarrean sartu zenetik, hainbat Xedapen-aldaketa (XA) egin zaizkio; horietako batzuek egitura-antolamenduari eta beste batzuek antolamendu xehatuari eragin diote eta araudi erregulatzailea une bakoitzeko beharrizanei eta eskakizunei egokitzea ahalbideratu dute.

PGOU

Halaber, HAPOn antzemandako hiru errakuntzaren Zuzenketa onartu da eta dokumentazioan jaso dira. HAPOren honako eguneratutako bertsioan ere jaso dira: modu autonomoan tramitatutako Egikaritze-unitateetan (EU) eta Hiri-lurzoru izatera pasatu diren garai bateko Lurzoru Urbanizagarrietan (S.A.P.U ) egikaritutako plan partzialak, birpartzelazioak eta urbanizazio proiektuak.

Dokumentazioa:

urbanismo

Hiri-garapen Iraunkorreko Eremua

Foruak 6 kalea (Santa Clara egoitza)
48992 Getxo

Telefonoa: 010 / 94 466 00 00
Posta elektronikoa: 010@getxo.eus
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 19:00etara

Lan eta jarduketei buruzko aurretiko komunikazioak, espedienteen kontsulta eta agiri-bilketa. Hitzordua hartu behar da 946620099 telefono zenbakian edo https://citaprevia.getxo.eus web helbidean.

Ondarea eta Etxebizitza: 94 466 00 44 / 45
Ordutegia: astelehenetik ostiralera 8:00etatik 14:00etara.