Getxoko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

HAPO udal-plangintzako tresna nagusia da, udalerriaren egiturazko hirigintza-antolamendua ezartzen duena, eta, sailkatu eta kalifikatu ondoren, lurzoruen xedea eta horiek garatzeko eta gauzatzeko programa finkatzen dituena.