2001eko HAPOren Hirigintzako arauak

Getxoko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean jasotako hirigintza arauek Planak proposatutako hirigintza-antolamenduaren oinarrizko kidego arautzailea, lurzoru-mota eta –kategoria bakoitzaren berariazko tratamendua definitzen ditu.

urbanismo

Hiri-garapen Iraunkorreko Eremua

Foruak 6 kalea (Santa Clara egoitza)
48992 Getxo

Telefonoa: 010 / 94 466 00 00
Posta elektronikoa: 010@getxo.eus
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 19:00etara

Lan eta jarduketei buruzko aurretiko komunikazioak, espedienteen kontsulta eta agiri-bilketa. Hitzordua hartu behar da 946620099 telefono zenbakian edo https://citaprevia.getxo.eus web helbidean.

Ondarea eta Etxebizitza: 94 466 00 44 / 45
Ordutegia: astelehenetik ostiralera 8:00etatik 14:00etara.