Tramiteak

LEGE-AHOLKULARITZAREN ZERBITZUA

Kudeaketa Unitatea

GIZARTE ZERBITZUAK

Deskribapena

Lege alorreko informazioa eta orientazioa, behar duten pertsonei, lege alorrean zailtasun berezia duten egoeretan (banaketak, etxebizitza utzarazpenak, seme-alaben kustodia...).
Zerbitzua jasotzeko gizarte langileak aurre-balorazioa egin beharko du.

Eskakizunak

Lege aholkularitza behar duten Gizarte Zerbitzuetako erabiltzaileei zuzentzen zaie. Laguntza honetatik kanpo geratzen dira abokatu edo aholkularitza pribatua duten pertsonak.
Udaleko Gizarte Langiletik bidalita eskuratu ahal izango da soilik lege aholkularitza zerbitzua.

Dokumentazioa

- Ez dago dokumentazio berezirik.
- Interesatuak beharrezkotzat jotzen dituen dokumentu guztiak aurkeztu ahal izango ditu, bere egoera aurkezterakoan eta argitzerakoan.
Bilatu