Hiri-behatokia

Hiri-behatokia Kalitate sailean garatutako tresna bat da.

Helburu hauek ditu:

  • Hiritarren eta hauen eboluzioaren ikuspegi zabal bat izatea ahalbidetu dezakeen informazio kuantitatibo eta kualitatibo fidagarria batu, aztertu eta sortzea.
  • Informazioaren analisia erabakitze prozesuan integratzea etorkizuneko ekintza lerroak planifikatzerako orduan.
  • Eskatzen duten hiritarrei eta hiriaren garapenarekin lotuak dauden eragileei informazioa eta honen analisia erraztea.
  • Udalerriko arlo nabarienei buruzko informazioa hedatzea, ahal den heinean, konparatutako perspektiba bat eskainiz.

Zenbait adierazle biltzen ditu (200 inguru), kategorien eta koiunturako txostenen arabera multzokatuta. Adierazle horiek Getxoko errealitatea hainbat eremutan islatzen saiatzen dira: ekonomia, lana, biztanleria, gizarte-zerbitzuak, kultura, euskara, hirigintza eta datu horiek denboran zehar izan duten bilakaera. 

Adierazleen taula

Oharra: Laster erabilgarri egongo da Getxoko Udaleko Hiri-behatokiaren tresna, udalerriaren errealitatearen hainbat esparru eta alderdiri buruzko 200 adierazle inguruk osatzen dutena.

EUSTAT - Euskal Estatistika Erakundea. Getxoko datu estatistikoak.

« Kalitatea

...

Udaletxea

Fueros, 1
48992 (Algorta) Getxo