2023ko Kontrataziorako laguntzak

 

- Enpresa edo erakunde onuradunak:

Pertsona fisiko edo juridiko pribatuak (enpresak, komertzioak, profesionalak, elkarteak...), edozein dela ere haien forma juridikoa, Getxon lantokia eta jarduera ekonomikoa dituztenak eta besteren konturako langileekin lan-kontratuak formalizatzen dituztenak.


- Diruz lagun daitezkeen kontratuak:

  • 2022ko uztailaren 1etik 2023ko ekainaren 30era bitartean hasitakoak.
  • Kontratuak mugagabeak izango dira, eta lanaldi osokoak edo partzialekoak izan daitezke, lanaldiaren %50ekoak gutxienez.

* Era berean diruz lagunduko dira artisten eta ikuskizun publikoetako teknikarien eta laguntzaileen iraupen jakineko kontratuak (kontratu horien gutxieneko iraupena 3 hilabetekoa izango da; eta lanaldi osokoak edo lanaldi partzialekoak izan ahalko dira, lanaldiaren % 50ekoak gutxienez).


- Dokumentu interesgarriak:


Justifikazioa:

Dirulaguntzaren zenbatekoaren gainerako %30i dagokion azken ordainketa deialdiaren 15. eta 16. Oinarrietan eskatutako baldintzak betearazten diren egiaztapenaren mende geratzen da.

Helburu hori lortzeko asmoz, dirulaguntzaren justifikazioa dirulaguntza eman eta gehienez ere hilabeteko epean aurkeztu beharko da, betiere diruz lagundutako aldia (12 hilabete) amaitu bada. Diruz lagundutako aldia amaitu ez bada, amaitu eta gehienez ere hilabeteko epean entregatu beharko da. Horretarako, deialdiaren oinarrietako 16. artikuluan jasotako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

1. IV. eranskina beteta.

2. Honako dokumentazio hau:

  • Kontratatutako pertsonaren “afiliatu baten lan-bizitzaren txostena”, laguntza eskatzen den aldian eta lanaldian enpresan jarraitzen duela egiaztatzen duena.
  • Kontratatutako pertsonaren  Kotizaziorako Datuen Txostena – Besteren Konturako Langileak (IDC), justifikazio-aldia barne hartzen duena.
  • Laguntzaren xede den aldian zehar diruz lagundutako kontratuaren nominen kopia eta horiek kobratu izanaren bankuko egiaztagiria (edo bi aldeek sinatutako nomina).
  • Kotizazioaren likidazioaren ordainagiria, langileen nominen zerrenda eta haien ordainketaren egiaztagiriak.

Urratsak:

Justifikazioa egoitza elektronikoaren bidez egingo da.

  • Administrazio Elektronikoaren Bulegora sartzea, ziurtagiri digitalarekin edo itsasontzi-jokoarekin identifikatuta.
  • Behin identifikatuta, sartu Nire erregistro telematikoan -> Egin eskaera -> Getxoko Udala ->Idazpen eredua = Ekonomia Sustapena: Enplegurako laguntzak Getxo 2023. Justifikazioa

Edozein kontsulta Getxoko Udaleko Ekonomia Sustapeneko Zerbitzuaren telefono zenbakiaren bidez 94.466.01.40 edo posta elektronikoz egin ahalko da: getxolan@getxo.eus

Administrazio elektronikoaren bulegoarekin arazoak izanez gero: 944660220 edo eadministracion@getxo.eus