Elkarteentzako zerbitzuak

Elkarte guztientzako laguntza eta zerbitzuak

Informazio gehiago Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzua

94 466 00 10 / 94 466 00 11

euskara.zerbitzua@getxo.net


GEHI egitasmoaren dinamizazioa

Bizarra Lepoan Euskara Elkartea

667 540 241

Aurkezle euskaldunen zerbitzua

Jasotzaileak:

 • Euskara Zerbitzuak aurkezle euskaldunak eskaintzen dizkie GETXOKO elkarteei jendaurreko ekintzetan euskararen presentzia eta euskararen kalitatea bermatzeko.
 • Elkartea izan barik, zerbitzu hau erabili ahalko dute GEHI hitzarmena izenpetu duten bestelako erakundeek.

Zerbitzuaren nondik norakoak:

 • Udalak aurkezle euskalduna ipiniko du beti eta Getxoko elkartea-erakundea bada eta elkartean edo erakundean horretarako gai den inor ez badago.
 • Ekintza publikoa izatea.
 • Ekitaldia Getxon egitea
 • Erakundeak aurkezpenaren aurretik aurkeztu beharrekoaren gidoia prestatzea.
 • Aurkezpena euskara hutsez edo ele bietara egin ahal izango da. Ele bietara egiten bada, BETI, euskarari lehentasunezko tratua emango zaio: lehenengo euskaraz eta gero gaztelaniaz, euskaraz eta laburpentxo bat gaztelaniaz edo antzeko moduren bat erabilita.
 • Ezin izango da zerbitzu hau interpretazio zerbitzuarekin batera erabili.

Prozedura

Elkarteak eskaera IDATZIA egingo dio Udalari eta eskaeran honako xehetasun hauek emango ditu:

Eguna, ordua, tokia

Aurkezpena zertan datzan: gaia, gidoia...

Iraupena

Harremanetarako pertsonaren izena eta telefonoa

Ebaluazioa eta kalitatea :

 • Aurkezleak aurkezpena egiten duen bakoitzean kalitate fitxa bat bete beharko du egiten diren aurkezpenetan kalitatea bermatu eta detektatu daitezkeen hutsuneak aurreikusteko.
 • Era berean, aurkezlea eskatzen dutenek ere antzeko fitxa bat bete beharko dute aurkezlearen lana baloratzeko

Oharrak :

 • Kasu oso berezietan edo aurkezpen mota hauetan sartzen ez diren aurkezpenen kasuan Euskara zinegotziak erabakia hartzeko ahalmena izango du.
 • Aurkezle zerbitzuaren eskaerak, hurrenkerari jarraituz bideratuko dira, aurrekontu-partida dagoen bitartean.

Errotuluak euskaraz ipintzeko

Informazio gehiago: hemen

Materialak euskaratzeko eta itzulpen zerbitzua

MATERIALAK EUSKARATZEKO ITZULPEN ZERBITZUA : gehi@getxo.net

Jasotzaileak:

 • Herriko elkarte eta taldeak
 • Herriko denda eta establezimenduak.
 • Orokorrean, establezimendua, egoitza edo denda kalean duten eta hizkuntza paisaian eragin nabarmena duten saltokiak, bulegoak eta bestelakoak, adibidez, lanbide liberalak, autonomoak. Kanpo geratzen dira finantza erakundeak, enpresa handietako ordezkaritza-bulegoak eta antzekoak.

Eskainitako zerbitzuak:

 • Itzulpen zerbitzua (elkarteak inor ez badu).
 • Euskarazko testuen zuzenketa.

Zerbitzuaren nondik norakoak:

 • Euskara Zerbitzuak  gehi@getxo.net helbide elektronikoa ipini du martxan zerbitzu hau erabili nahi dutenentzat. Erabiltzaileek zerbitzu honetara igor dezakete itzultzea nahi duten testua eta itzulpena ere posta elektronikoaren bidez jasoko dute.
 • Zerbitzua doakoa da.
 • Erabilpen partikularretarako direnak ez dira itzuliko.
 • Erabiltzaileak posta elektronikoz bidaltzerik ez balu, ahal dela, testua ordenagailuz edo idazmakinaz idatzita bidaltzea eskatzen dugu.
 • Euskara Zinegotziak, kasu berezietan edo oinarri hauetan jasotzen ez den kasuren batean erabakiak hartzeko ahalmena izango du.
 • Diru-laguntzak, erregistroaren hurrenkerari estuki jarraituz abonatuko dira, aurrekontu-partida dagoen bitartean.

Aldibereko interpretazio zerbitzua

Zer eskaintzen da

 • Aldibereko interpretaziorako azpiegitura
 • Aldibereko interpretaria

Hartzaileak

 • Zerbitzua, Getxon egoitza soziala edo ohiko zerbitzua eskaintzen duten kirol talde, haurtzaindegi, ikastetxe, parrokia eta elkarteentzat da (kultura, kirola, boluntariotza elkarteak, lankidetza edota bestelako elkarteak).
 • Eskaintza, ekitaldi jendetsuetarako dago pentsatuta; 20-25 pertsonatik gorako batzar orokorrak, hitzaldiak, topaketak, urteko bilerak eta antzekoak.
 • Itzulpena, euskara-gaztelera/gaztelera-euskara izango da.
 • Interpretariaren Zerbitzua eta azpiegiturarena bata besteagandik independienteak dira. Erabiltzaileak eskatu ahal du bata, bestea zein biak.
 • Eskaintza honetatik kanpo geratzen dira jaiak eta ospakizunak (ezkontzak, jaialdiak...), antzerkiak
 • Ez da zerbitzua eskainiko egun bi (2) baino gehiagoko ekitaldietarako.
 • Udalerriko hizkuntza normalkuntzarako bereziki mesedegarria izan ahal den ekitaldiren bat zerbitzu honen barruan garatu ahal izango da zinegotziaren baimenarekin, nahiz eta hemen jasotako baldintzak ez bete.

Baldintzak

 • Zerbitzua erabili ahal izateko honako baldintza hauek bermatzen direla ziurtatu beharko da:
 • Eskainiko den zerbitzua, leku estalian garatuko da.
 • Interpretariaren kabina jartzeko lekua, argitsua izango da, kable bidezko konexioak erraz egiteko moduan izango ditu eta interpretariak hizlaria ondo ikusteko aukera izan beharko du.
 • Zerbitzua eskaini edo publizitatea egiten denean, Udalaren logoa jarri beharko da toki ikusgarriren batean
 • Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzuak zerbitzuaren %67 ordainduko du eta antolatzaileek gainontzekoa.
 • Ez da erabiliko hizkuntza normalkuntzaren kontra edo honekin bat ez datozen jardueretarako

Alcance

Si la entidad solicitante del servicio es una asociación del municipio abonará el 33% del coste del servicio.

Aisialdiko begirale eta zuzendari titulua lortzeko ikastaroa

Informazio guztia: hemen

Kirol elkarteen egunerko jardunean euskara sustatzeko

GEHI programaren barruan hainbat diru-laguntza eta zerbitzu eskaintzen dira kirolaren esparruan ere euskara sustatzeko: GEHITU Kirola.

ZER DA GEHITU KIROLA?

Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzuaren egitasmo sektorial estrategiko berri bat…

Kirol jardueretan euskararen erabilerari aukerak zabaltzeko:

 • Euskara dakitenek erabil dezaten.
 • Ikasten ari direnek, praktikatzeko aukera berriak izan ditzaten.
 • Ez dakitenen artean, euskararekiko interesa sustatzeko.

Bereziki, ume eta gazteei, zuzendutakoa.

GEHITU KIROLAren HELBURUAK

 • Getxoko kirol jardueretan euskararen erabilera sustatzea.
 • Getxoko Udalak, euskararen erabilera sustatzeko, funtzioak eta eskaini beharreko zerbitzuak definitzea.

« Euskerara itzuli

...

Euskara Zerbitzua

Etxe Sorgindua,
Basagoiti 20
48992 GETXO

Telefonoa: 944660010
Posta Elektronikoa: euskara.zerbitzua@getxo.eus