Promozioak

Ezagutu Getxoko udalerrian erabilgarri dauden lurzatien eta etxebizitzen sustapen guztiak.

Iturribarri

Sarrikobasoko babes ofizialeko etxebizitzak (68 etxebizitza)

Eskaerak aurkezteko epea: apirilaren 3tik 19ra (biak barne)

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria: EHAA

Akatsen zuzenketa: EHAA

Etxebideko web gunean iragarkia: iragarkia

Etxebizitzen ezaugarriak: bi logelako 3, 90 m2 inguruko azalera dutenak, mugikortasun urri iraunkorra duten pertsonentzat egokituta daude. Gainerako 65 etxebizitzetatik, 6 logela bakarrekoak dira eta 50 eta 55 m2 artekoak; 48 etxebizitza, bi logelakoak eta 55 eta 65 m2 artekoak, eta 11 hiru logelakoak eta 78 eta 88 m2 artekoak.

Baldintzak:


Etxebizitza horiek eskuratu ahal dituzten pertsonek honako hauek egin beharko dituzte:

 • Alokairuko etxebizitza-eskatzaile gisa alta emanda egotea Getxoko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan edo Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionaleko udalerrietako batean.
 • Eskabidearen titularretako batek, gutxienez, Getxon erroldatuta egon behar du, urtebeteko antzinatasunarekin (etenik gabe) edo 3 urteko antzinatasunarekin azken 5 urteetan, 2024ko apirilaren 2ra arte.
 • 9.000 eta 43.753,71 €bitarteko diru-sarrera haztatuak izatea 2022. urteko errenta-ekitaldiari dagokion zergaldian. Baldintza egiaztatzeko, kontuan hartuko da inskripzioaren titular guztien diru-sarreren batura.
 • 6 kide baino gutxiagoko bizikidetza-unitateetako kide izatea.
 • Bizikidetza-unitateko pertsona guztiek ez dute etxebizitzarik eduki behar jabetzan, azalera-eskubidean edo gozamenean apirilaren 2an.
 • Ezarritako baldintza horietako batzuk betetzeko salbuespenak aurreikusten dira.

Baremazio-kupoak eta -irizpideak

Esleitu beharreko etxebizitza guztietatik, honako kupo hauek gordeko dira:

 • Mugikortasun urri iraunkorra duten pertsonentzat egokitutako 3 etxebizitza.
 • 65 gainerako eskatzaileentzat. Kupo hauetan banatuko dira:
  - 26 (sustapenaren % 40,00) titularretako batek gutxienez 36 urte baino gutxiago dituen bizikidetza-unitateentzat.
  - 5 (sustapenaren % 7,69) apirilaren 2an etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa aitortuta duten eskatzaileentzat.
  - 19 (sustapenaren % 29,23) etxebizitza-premia berezia dutela egiaztatzen duten pertsonentzat
  - 15 etxebizitza (sustapenaren % 23,07) kupo orokorrari atxikitako pertsonentzat.

Eskabideak honako irizpide hauen arabera barematuko dira: diru-sarrerak, bizikidetza-unitateko kide-kopurua, Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroko inskripzioaren antzinatasuna eta etxebizitza-premia berezia.

GARRANTZITSUA: Ez dago hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskabide orokorraren eredurik. Promozio honetan parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten pertsona guztiek mezu elektroniko edo gutun bat jasoko dute etxean (aukeratu duzun komunikazio-kanalaren arabera); gutun edo mezu elektroniko horrek izena emateko datu guztiak ditu, bai eta izen-ematea arrakastaz egin ahal izateko azalpenak ere. Gutuna jaso ez arren parte hartu nahi duten pertsonak badaude, edo Etxebideren orrian aukerarik agertzen ez bazaie, eskaera bat egin dezakete formatu orokorrean.

Eskabideak non aurkeztu
 • Telematikoki
 • Zuzenean (hitzordua eskatuta), Kale Nagusia 85, behea. 48011-Bilbo.
 • Posta bidez: Bizkaiko Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzan (Kale Nagusia 85, 6. solairua). 48011 - Bilbo. Posta administratiboa erabiltzea gomendatzen da.
 • Torreneko (Algorta) eta Las Mercedeseko (Areeta) Herritarren Arretarako Bulegoetan. Aurretiko hitzordurik behar ez den arren, arreta hobea izateko, Call Centerren (010) edo esteka honen bidez eskatzea gomendatzen da: https://www.getxo.eus/eu/atencion-ciudadano /

vpo

Non daude kokatutak (PDF dokumentua: 231kb): planoa

ALANGO 21.1 1.A eta 1.B. partzelak (145 B.O.E. alokairuan)

Susteketa honetako argitaratutako dokumentuak (argitaratuta izan den azkenetik lehenengora):

Iturribarri

Iturribarri (babes sozialeko 91 etxebizitza alokairuan)

vpo alango

ALANGO 21.1 4-6 partzelak (33 B.O.E. azalera eskubidea 75 urterako)

Lekua (pdf dokumentua: 424 kb): planoa

Susteketa honetako argitaratutako dokumentuak (argitaratuta izan den azkenetik lehenengora):

Behin-behineko itxaron zerrenda: zerrenda

 • 21.1 “Alango” EUn Babes Ofizialeko 33 Etxebizitzen sustapenean eskuragarri dauden ondoko etxebizitzen esleipenak onartzea: dekretua

 • 21.1 “Alango” EUn Babes Ofizialeko 33 Etxebizitzen sustapenean eskuragarri dauden ondoko etxebizitzen esleipenak onartzea: dekretua.
 • 21.1 “Alango” EUn Babes Ofizialeko 33 Etxebizitzen sustapenean eskuragarri dauden ondoko etxebizitzen esleipenak onartzea: dekretua

 • Onarpen edo ukapen orria: dekretua

 • 21.1 “Alango” EUn Babes Ofizialeko 33 Etxebizitzen sustapenean eskuragarri dauden ondoko etxebizitzen esleipenak onartzea. Dekretua.

 • 21.1 “Alango” EUn Babes Ofizialeko 33 Etxebizitzen sustapenean eskuragarri dauden ondoko etxebizitzen esleipenak onartzea. Dekretua.

 • 21.1 “Alango” EUn Babes Ofizialeko 33 Etxebizitzen sustapenean eskuragarri dauden ondoko etxebizitzen esleipenak onartzea. Dekretua.

 • 21.1 “Alango” EUn Babes Ofizialeko 33 Etxebizitzen sustapenean eskuragarri dauden ondoko etxebizitzen esleipenak onartzea.
  dekretua eta eranskina

 • 21.1 “Alango” EUn Babes Ofizialeko 33 Etxebizitzen sustapenean eskuragarri dauden ondoko etxebizitzen esleipenak onartzea: dekretua eta eranskina

 •  21.1 “Alango” EUn Babes Ofizialeko 33 Etxebizitzen sustapenean eskuragarri dauden ondoko etxebizitzen esleipenak onartzea: dekretua eta eranskina

 • 21.1 “Alango” EUn Babes Ofizialeko 33 Etxebizitzen sustapenean eskuragarri dauden ondoko etxebizitzen esleipenak onartzea: dekretua 2014

 • 21.1 “Alango” EUn Babes Ofizialeko 33 Etxebizitzen sustapenean eskuragarri dauden ondoko etxebizitzen esleipenak onartzea: dekretua

 • Itxaron zerrendako hurrengo pertsonari B.O.E. eskaintza: dekretua

 • 21.1 - Alangoko E.Un 33 BOE esleipenak onartzea: dekretua

 • Alango 21.1.EU-ko babes-ofizialeko 33 etxebizitzen zozketa-oinarriak osatzea, itxaron-zerrenda lortzeari dagokionez: dekretua

 • 33 babes ofizilaeko etxebizitzei buruz dekretua. 1694/2012 dekreturen aurka aurkekeztutako berraztertzeko errekurtsoak izapidetzara onartzea: dekretua
 • Udal-lursailen gainean azalera-eskubidea eratu eta kostu bidez emakidatzea lehiaketa-araubideaz eslaitzea (pdf dokumentua: 356 kb) : araubidea
 • Prozeduran onartuak eta baztertuak izan direnen zerrendak onartzeko dekretua (pdf dokumentua: 96 kb): dekretua
 • Onartuen behin-behineko zerrenda (pdf dokumentua: 288 kb) : onartuak
 • Baztertuen behin-behineko zerrenda(pdf dokumentua: 938 kb) : baztertuak
 • Agiri teknikoak (pdf dokumentua: 2 Mb): agiria
 • Adjudikatzeko prozedurari hasiera emateko dekretua (pdf dokumentua: 692 kb): dekretua
 • Zeinengatik onartutakotako behin betiko zerrenda onartzen den dekretua (pdf dokumentua: 338 Kb): dekretua
 • Onartuen behin betiko zerrenda (pdf dokumentua: 332 Kb): onartuak
 • Behin-behineko adjudikaziodunak. Orokorra kupo (pdf dokumentua: 26 kb): orokorra
 • Behin-behineko adjudikaziodunak. Elbarrituak kupo (pdf dokumentua: 21 kb): elbarrituak
 • Behin-behineko itxaron zerrenda. Orokorra kupo (pdf dokumentua: 194 kb): orokorra
 • 21.1 'Alango' E.U.n Babes Ofizialeko 33 Etxebizitzen sustapenean adjudikaziodunen, itxaron zerrenda eta baztertuen behin betiko zerrenda onetsiko da (pdf dokumentua: 262 kb): dekretua 

2ª transmisión derecho de superficie de VPO: decreto

Susteketa honetako argitaratutako dokumentuak (argitaratuta izan den azkenetik lehenengora) (2013 urtea baino lehenagokoak ondarea@getxo.net posta elektronikora bidali):

Ormazako 42.2. burutze unitateko 1.a, 1.b, 1.c eta 1.d lursailetako babes ofizialeko 40 etxebizitza

Susteketa honetako argitaratutako dokumentuak (argitaratuta izan den azkenetik lehenengora):

- Zerrendak ikusgai egongo diren epealdia: 2013ko urtarrilaren 7tik 2013ko otsailaren 7ra.

- Errekurtsoak aurkezteko epea: Hilabete bat. 2013ko otsailaren 7ra arte.

Oharra:

Herritarren Arretarako Bulegoa Caja de Ahorros, 22 zegoena lekuz aldatu da Mesedeetako kaleko 13an dagoen udal elkartegiko toki berrira.

Sor daitezkeen eragozpenengatik barkamena eskatzen dizuegu.

42.2 ORMAZA egikaritze- unitateko 40 BOE adjudikatzeko prozeduran onartuen behin-betiko zerrenda onestea eta zozketari ekiteko eguna finkatzea, onartuen zerrendakoentzat, datorren 2013ko uztailaren 29an, eguerdiko 12etan Gobelako kiroldegian.

 • Zozketaren data (Uztailaren 29a. 12.00. Gobela Kiroldegia) eta onartuta zerrendaren behin betiko onarpena (pdf dokumentua: 2 Mb): dekretua
 • Zozketaren oinarriak (pdf dokumentua: 1Mb): oinarriak
 • Zozketara onartutakotako behin betiko zerrenda (pdf documentoa: 354 kb): zerrenda

42.2 Ormaza EUn Babes Ofizialeko 40 Etxebizitzen sustapenean adjudikaziodunen itxaron zerrenda eta baztertuen behin betiko zerrenda onetsiko da. 

 • Esleipenak eta behin betiko zerrenda onesteko Dekretua (PDF dokumentua: 3 Mb): Dekretua
 • Behin- behineko itxaron zerrendak
  - Orokorra (PDF dokumentua: 93 Kb): Zerrenda
  - 35 urteko baino gutxiagoa (PDF dokumentua: 132 Kb): Zerrenda
  - Mugikortasun murriztua (PDF dokumentua: 21 Kb): Zerrenda
urbanismo

Hiri-garapen Iraunkorreko Eremua

Foruak 8 kalea (Santa Clara egoitza)
48992 Getxo

Telefonoa: 010 / 94 466 00 00
Posta elektronikoa: 010@getxo.eus
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 19:00etara

Lan eta jarduketei buruzko aurretiko komunikazioak, espedienteen kontsulta eta agiri-bilketa. Hitzordua hartu behar da 946620099 telefono zenbakian edo https://citaprevia.getxo.eus web helbidean.

Ondarea eta Etxebizitza: 94 466 00 44 / 45
Ordutegia: astelehenetik ostiralera 8:00etatik 14:00etara.