Etxebizitza librerako lurzoruak besterentzea

Abian eta hurrengoak

vivienda
Etxebizitza librerako lurzoruak besterentzea
 • Venancio 37.1 EUko "H" partzelaren  %35,59 salmenta
  - Baldintza teknikoen agiria: agiria
  - Baldintza administratiboen agiria: agiria
  - Kokapen-planoa: planoa
  - Venancios 37. arearen ordenantza: ordenantza
  - Etxebizitza libreko eta merkataritzako (etxabeak) erabileretara bideratua
  - Lursailak 1.250,80 m2-ko azalera du (1.700 m2 Etxebizitza Librea eraikitzeko eta 350 m2 Lokal Komertzialak egiteko)
  - Lursailaren lizitazioaren prezioa 1.047.831,00 € da (zergak kanpo), eta horregatik, aurkezten diren eskaintzek aipatutako kopuru bera edo hori baino handiagoa izan beharko dute. Lizitazioan lortutako zenbatekoa Udalaren Lurzoru Ondarera bideratuko da, etorkizuneko inbertsio publikoak finantzatzeko, bereziki etxebizitza babestuaren arloan
  - Eskaintzak bitarteko elektronikoak soilik erabiliz aurkeztuko dira, KONTRATAZIO PUBLIKOA EUSKADIN LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA PLATAFORMA izeneko aplikazioaren bitartez. Horretarako epea, 2023ko azaroan lizitazioaren iragarkian eta Getxoko Udaleko kontratatzailearen profilean adierazitakoa izango da.
 • Venancio 37.1 egikaritze-unitateko H lursailaren % 35,59 lehiaketa bidez, prozedura irekiaz, besterentzeko espedientea (BAO: 2023/11/27)
 • Kontratugilearen Profila: https://eudala.getxo.eus/WebKontratuak/PerfilContratante.aspx

Etxebizitza librerako lurzoruen hurrengo besterentzeak

urbanismo

Hiri-garapen Iraunkorreko Eremua

Foruak 8 kalea (Santa Clara egoitza)
48992 Getxo

Telefonoa: 010 / 94 466 00 00
Posta elektronikoa: 010@getxo.eus
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 19:00etara

Lan eta jarduketei buruzko aurretiko komunikazioak, espedienteen kontsulta eta agiri-bilketa. Hitzordua hartu behar da 946620099 telefono zenbakian edo https://citaprevia.getxo.eus web helbidean.

Ondarea eta Etxebizitza: 94 466 00 44 / 45
Ordutegia: astelehenetik ostiralera 8:00etatik 14:00etara.

Posta elektronikoa: ondarea@getxo.eus