1.- Kontabilitateari eta aurrekontuari buruzko informazioa

Finantza eta aurrekontuen ondorengo adierazleak argitaratzen dira:

2.- Gardentasuna Udalaren diru-sarreretan, gastuetan eta zorretan

Ondorengo adierazleak zabaltzen dira, Korporazioaren diru-sarrera eta gastuekin lotuta:

Ondorengo adierazleak jakinarazten dira: