Tramiteak

ALTA JAIOTZAGATIK

Kudeaketa Unitatea

ESTATISTIKA

Deskribapena

Prozedura honen bidez, jaiotako pertsonei erroldan alta ematea tramitatzen da. Umeak erroldatzeko betebeharra gurasoena, tutoreena edo umeekin bizi diren adin nagusiko pertsonena da.
Udaleko errolda Administrazioko erregistroa da eta bertan udalerri bateko bizilagunak ageri dira. Erroldako datuek frogatzen dute pertsona hori udalerrian bizi dela eta ohiko bizilekua bertan daukala. Datu horiei buruz ematen diren ziurtagiriak dokumentu publikoa eta fede emailea izango dira Administrazioaren ondorio guztietarako.
Erroldatuta egoteak, besteak beste, hautatzeko eta hautatua izateko eskubidea ematen du. Udal zerbitzuak erabiltzeko eskubidea ere ematen du, hala nola, Udalaren kirol-instalazioak erabiltzea, Udalak ematen dituen laguntza eta bekak eskuratzea, eta abar.
Erroldatzea helbide jakin batean egin behar da beti.
Jaiotzagatiko alta modu bitan egin daiteke:
1. Gurasoek eurek umea Erregistroan inskribatuz.
2. Estatistikako Erakunde Nazionaletik (INE) Udalaren Erregistro Sailari hilero fitxategi elektronikoak igorriko dizkiote, eurek erregistratutako altekin, udalerri bakoitzak INEko datuak bere datuekin kontrastatzeko eta informazioa eguneratzeko.

Eskakizunak

*Gurasoak edo bietako bat Getxon erroldatuta egotea

Dokumentazioa

*Familia liburua (jatorrizkoa eta fotokopia) edo jaiotza-agiriaren ziurtagiria
*Jaiotzeko Altaren Zinpeko baimena: jaio berria gurasoena ez den helbidean erroldatzen bada, helbide horretan erroldatutako pertsonen zinpeko baimena
*Gurasoen baimena: jaio berria gurasoena ez den helbidean erroldatzen bada, gurasoen beraien baimena beharko da
*Gurasoen Nortasuna egiaztatzen duten agiriak. Jaio berria gurasoena ez den beste helbide batean erroldatzen bada, gurasoen nortasuna egiaztatzen duten agiriak eskatuko dira.

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak

Aurrez aurre

HAB Areeta/Romo (aurretiko hitzorduarekin)
Tramitazioa \ Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia:Hitzordua eskatu beharko da 94 466 00 00 telefonoaren bidez (08:00etatik 15:00etara, astelehenetik ostiralera) edo Aurreko hitzordua

Kokapena:Areeta

Posta kodea:48930

Telefonoa:944660266

Fax:944660116

E-maila: hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta (aurretiko hitzorduarekin)
Tramitazioa \ Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia:Hitzordua eskatu beharko da 94 466 00 00 telefonoaren bidez (08:00etatik 15:00etara, astelehenetik ostiralera) edo Aurreko hitzordua

Kokapena:Algorta

Posta kodea:48991

Telefonoa:944660366

Fax:944660119

E-maila: hab.algorta@getxo.eus

Telefonoz

Telefono arreta-zerbitzua
Informazioa

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera 08:00etatik 14:00etara

Telefonoa:944660000

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

Estatistika Sailaren Arauak erroldak biltzeko eta helbide aldaketak izapidetzeko NORMAS DPT ESTADISTICA.doc

2612/1996 Errege Dekretua, abenduaren 20koa, Toki-Erakundeetako Biztanleriari eta Lurralde Mugaketari buruzko Araudia aldatzen duena, uztailaren 11ko 1690/1986 Errege Dekretuaz onetsia Real Decreto 2612-1996 de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.pdf

Erantsitako agiriak

Erroldatzeko baimena DN.01 Autorizacion de empadronamiento.doc