Tramiteak

ALOKATZEA JUAN BAUTISTA URIBARRI KALEKO 2-4-6-8ko EGOILIARREN IBILGAILUENTZAKO APARKALEKUKO LEKUAK

Kudeaketa Unitatea

ONDAREA

Deskribapena

Prozedura alokatzeko Juan Bautista Uribarri kaleko 2-4-6-8ko ibilgailuetarako egoiliarren aparkalekuko lekuak.

Eskakizunak

Eskubidea izateko egoiliarrentzako aparkaleku-plaza baten errentamendu-kontratua izenpetzeko, baldintza hauek bete beharko dira:

- Pertsona fisikoa izatea.
- Adinez nagusia izatea.
- Getxon erroldatuta egotea, gutxienez urtebeteko antzinatasunez, eskabideak aurkezteko epea irekitzen duen iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik hasita, eta bizilekua aparkalekuaren eragin-eremuaren barruan geratzea, edo, bestela, eragin-eremuaren barruan etxebizitza bat erosi izana urtebete baino gutxiagoko epean, non behar bezala erroldatuta egongo den, eta hori egiaztatzeko, etxebizitzaren salerosketako eskritura publikoa aurkeztu beharko da.
- Gidabaimena indarrean izatea.
- Turismo-ibilgailu edo trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren ondorioetarako baliokide baten titularra edo erabiltzaile esklusiboa izatea. Ibilgailua eskatzailearen titulartasunekoa ez bada, egiaztatu beharko du ibilgailua ezkontidearena edo izatezko bikotekidearena dela, edo rentinga, enpresaren ibilgailua edo antzekoa dela.
- Indarrean dagoen legerian ezarritako ezgaitasun edo bateraezintasunen bat ez izatea.

Dokumentazioa

Esleipen-prozedura arautzen duten pleguen arabera.

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak

AEB

Administrazio Elektronikoko Bulegoa (ONA edo NAN elektronikoa)
Tramitazioa

Web: https://www.getxo.eus/aeb

Aurrez aurre

Ondarea eta Etxebizitza
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foruak 6, lehenengo solairua

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena:Neguri

Posta kodea:48992

Telefonoa:944660044

Telefonoa:944660045

E-maila: ondarea@getxo.eus

Gehieneko epea konpontzeko eta jakinarazteko

Sei hilabete

Epe barruan konpondu ez izanaren ondorioak

Epe horretan berariazko ebazpenik ematen ez bada, eskabidea ezetsi egin dela ulertuko da.

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

Administrazio baldintza berezien plegua, egoiliarren aparkalekuko plazak alokatzeko Juan Bautista Uribarri 2-4-6-8 kaleko ibilgailuetarako. Administrazio baldintza berezien plegua (2023).pdf

I.eranskina. Planoak I eranskina. Planoak.pdf

II eranskina. Eragin-eremua II eranskina. Eragin-eremua.pdf

II. eranskina. Kaleen zerrenda II eranskina. Kaleen zerrenda.pdf

4493/2023 ebazpena J. B. Uribarri 4493-2023 ebazpena J. B. Uribarri.pdf

Erantsitako agiriak

Aparkaleku-eskaera. Juan Bautista Uribarri 2-4-6-8 DN.362 Solicitud plaza de aparcamiento en Juan Bautista Uribarri 2-4-6-8.doc