Tramiteen Gida

Getxoko Udalak herritarrei eskatzen die bulegoetan aurrez aurreko izapideak ahalik eta gehien murrizteko. Gogoratu, izapide batzuk administrazio elektronikoko bulegoaren bidez egin daitezkeela, baita Call Center eta HABen telefonoen bidez ere.

Hiritarren arreta

  • Herritarrentzako Arreta Bulegoak eta KIUB itxita. Oraingoz, Udaletxeko HABa bakarrik egongo da irekita EZINBESTEKO errolda- eta erregistro-izapideak egiteko. Ordutegia: 08:00-14:00.
  • Bilketa eta Zergak zerbitzuak itxita daude.
  • Gestioak: Administrazio elektronikoko bulegoa
  • Erroldatze ziurtagiria eskatzeko ziurtagiri elektrikoa izan gabe. Postaz bialduko da: https://www.getxo.eus/eu/servicios/solicitudes/certificados
  • Call Center: 010, Getxotik deitzen bada
  • Telefono bidez: 94 466 00 00

Zerbitzu eta tramite zehatzen (Gizarte Zerbitzukoak, Turismokoak…), egungo egoera ezagutzeko sakatu hemen: https://www.getxo.eus/eu/servicios/avisos/1243

Tramiteak
 Erlazionatuta
Tramiteak Saila: Por emailPor correo ordinarioPor internetPresencialTeléfonoOficina de Administración Electrónica con Identificación segura
ERREPRODUKZIOAKArtxiboa   http://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/organizacion-municipal/archivo Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial) 944660078  
KONTSULTAArtxiboa artxibo@getxo.eus   http://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/organizacion-municipal/archivo Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial) 944660078  
TERRAZAK JARTZEA OSTALARITZAKO ESTABLEZIMENDUETANBarne erregimena  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
ERREKLAMAZIOAK ONDASUNETAN ETA ESKUBIDEETAN IZANDAKO KALTEENGATIKBarne erregimena  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, primera planta (Casa Consistorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, primera planta (Casa Consistorial)
944660000  
GETXOKO ELKARTEEN ERREGISTROABarne erregimena  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Oficina Administración Electrónica con identificación segura
EZKONTZA ZIBILAK EGITEABarne erregimena    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, primera planta (Casa Consistorial)
  
ESKAERA OROKORRAErregistro    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
BAJA HERIOTZAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
ALTA INMIGRAZIOANEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
ALTA JAIOTZAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
ETXEBIZITZAKO ALTAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
BAJA ATZERRIRA EMIGRATZEAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
OFIZIOZKO BAJA ESKAERAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
NORBANAKO, TALDEKO ETA FAMILIAKO ERROLDATZE AGIRIAK EMATEAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
ERROLDATZE ZIURTAGIRIAK EMATEAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
HELBIDE ALDAKETAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
DATU PERTSONALEN ALDAKETAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
ERREKLAMAZIOAK HAUTESKUNDE-ZENTSURAKOEstatistika  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
ALTA OMISIOAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
PREMIAMENDUZKO PROBIDENTZIAREN AURKAKO ERREKURTSOAKExekutibo bilketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
C/ Gobelaurre 37, bajo 2-dcha
944810302  
GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
NAGUSIEN ETXEKO BAZKIDE TXARTELAGizarte zerbitzuak    c\ Lope de Vega, 12 B   
EGOITZAN MENDEKO PERTSONENTZAKO ALDI BATERAKO EGONALDIAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
ALDIZKAKOA EZ DEN UDAL LAGUNTZAGizarte zerbitzuak    Calle Urgull s/n
Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
  
ADINEKOENTZAKO OSTATU-ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
GIZARTE ETA HEZKUNTZA ARLOAN ESKU HARTZEKO ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
TELELAGUNTZA ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
GOBELAURRE BOLUNTARIOTZA LOKALA ERABILTZEKO LAGAPENAGizarte zerbitzuak    Calle Las Mercedes, 13
Torrene, 3
  
ETXEGABEENTZAKO EGUNEKO ETA GAUEKO HARRERA ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
PRESTAKUNTZA MENPEKO PERTSONEN ZAINTZAILEENTZATGizarte zerbitzuak    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
ATSEDENERAKO ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
Calle Las Mercedes, 13
  
EGUNEKO EGOITZAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
LAGUNTZA PSIKOSOZIALAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
BEHIN BETIKO EGONALDIA ADINEKOEN EGOITZANGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
  
GIZARTE LAGUNTZAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
DIAGNOSTIKOAK ETA ARRETA PERTSONALIZATURAKO PLANAK PRESTATZEAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
ORIENTAZIOA, INFORMAZIOA ETA AHOLKULARITZAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA ADINEKO PERTSONENTZATGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
DIRU-LAGUNTZAK GETXOKO GIZARTE-KOHESIOAREN ARLOAN JARDUTEN DUTEN ERAKUNDEETARAKOGizarte zerbitzuak  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Urgull s/n
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Urgull s/n
944660000  
LAGUNTZE ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
  
FAMILIAKO ZAINKETARAKO LAGUNTZA EKONOMIKOAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
GORABEHEREN JAKINARAZPENA UDALEKO TXAKURREN ERROLDANIngurugiroa  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
BAJA-ESKABIDEA TXAKURREN ERREGISTROANIngurugiroa  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
BETEKIZUNAK ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN TXAKURRAK EDUKITZEKOIngurugiroa  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
ESKABIDEA ALTA EMATEKO UDALEKO TXAKURREN ERROLDANIngurugiroa  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
ABISUAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAKKalitatea kalitatea@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
http://www.getxo.eus/es/servicios/solicitudes/incidencias-web
https://eudala.getxo.eus/SolucionUnica/EGestiones/InicioOAE.aspx
Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
EMANDAKO ZERBITZUEN ZIURTAGIRIEN ESKAERA (Erantsi 1)Langileria personal@getxo.eus    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
LARRIALDI EDO LAGUNTZA HUMANITARIOETAKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAKLankidetza      Oficina Administración Electrónica con identificación segura
GETXOKO GGKE-AK ERAKUNDEAK SENDOTZEKO DIRU-LAGUNTZALankidetza      Oficina Administración Electrónica con identificación segura
GARAPENERAKO SENTIBERATZE ETA/EDO HEZKUNTZARAKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAKLankidetza      Oficina Administración Electrónica con identificación segura
GARAPENERAKO LANKIDETZAKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK IRABAZTEKO ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZATLankidetza      Oficina Administración Electrónica con identificación segura
ETXEBIDE-N IZENA EMATEKO ESKAERA ETA UDAL ETXEBIZITZEN SUSTAPENAOndarea    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
En sus ubicaciones correspondientes
Gran Vía nº 85
  
DIRU-LAGUNTZARAKO ESKAERA GETXOKO UDALERRIAN ETXEBIZITZA ALOKATZEKOOndarea    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
ERAIKINEN IKUSKARITZA TEKNIKOAREN AURKEZPENA (EIT)Ondarea    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Fueros, 6, primera planta
  
EGITURAZKO EDO LURRAK EUSTEKO EZ DIREN LURSAILAK, LURRAK ETA ABAR IXTEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
OBREN LEHEN ERABILERARAKO LIZENTZIASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
SAILKATUTAKO JARDUERAK (AURRETIKO LIZENTZIAK ETA KOMUNIKAZIOAK)Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
PLANTA BERRIKO OBRAK, ERAIKINAK ZABALTZEA EDO BERRITZEA, ETA ERAIKUNTZAK ERAISTEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
EGUZKI-OIHALAK, ERROTULUAK ETA ANTZEKOAK INSTALATZEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
JABARI ETA ERABILERA PRIBATUKO LURRETAN ZUNDAKETAK ETA PROSPEKZIOAK EGITEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
INSTALAZIOAK EZARTZEA, MODERNIZATZEA EDO ALDATZEA (IGOGAILUA, ESKAILERA-IGOGAILUA, TRANSFORMAZIO-ZENTROAK)Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
OBRETARAKO ETA/EDO JARDUERARAKO LIZENTZIAREN TITULARTASUN-ALDAKETAKSustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
URBANIZAZIO-OBREI ATXIKI GABEKO LUR-MUGIMENDUAK, GARBIKETA, LURRETATIK SASTRAKAK KENTZEA, ZOLATZEA, ETAB.Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
OBREN ELEMENTU OSAGARRIETARAKO LIZENTZIA, GUNE ETA BIDE PUBLIKOETANSustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
PARTZELAZIORAKO LIZENTZIA (LUR-BANAKETA)Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
IBILGAILUENTZAKO IBIA EDO PASABIDEA (ALTA, BAJA, TITULAR-ALDAKETA, PLAKA BERRIA)Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
ERRESERBA-ESKAERA EDOZEIN PRODUKTUTARAKOTurismoa infoturismo@getxo.eus c\ Muelle de Ereaga, s/n
Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
  c\ Muelle de Ereaga, s/n
Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
944660000
944910800
 
GETXORI BURUZKO MATERIAL-ESKAERA BEZEROENTZATTurismoa infoturismo@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
c\ Muelle de Ereaga, s/n
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
c\ Muelle de Ereaga, s/n
944660000
944910800
 
APARKATZEKO TXARTEL-ESKAERA MUGIKORTASUN URRIKO edo/eta IKUSMEN-ZOLITASUN MURRIZTUA DUTEN PERTSONENTZATUdaltzaingoa bulegoa.udaltzaingoa@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Alango 25
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Alango 25
944660000
944660202
 
AUTOA LAGATZEA GETXOKO UDALARIUdaltzaingoa bulegoa.udaltzaingoa@getxo.eus    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Alango 25
944660202  
LAUGARREN KATEGORIAKO ARMEN TXARTEL-ESKAERAUdaltzaingoa    Alango 25   
TXOSTEN-ESKAERA ZIRKULAZIO-ISTRIPUAZUdaltzaingoa bulegoa.udaltzaingoa@getxo.eus    Calle Las Mercedes, 13
Torrene, 3
Alango 25
944660202  
ALEGAZIOAK ZEHAPEN-ESPEDIENTEEIUdaltzaingoa bulegoa.udaltzaingoa@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
En sus ubicaciones correspondientes
Alango 25
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
En sus ubicaciones correspondientes
Alango 25
944660202  
UDAL ZERGAK HELBIDERATZEAZerga-bilketa    Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
Torrene, 3
944660038  
ZERGA-ZORREN ORDAINKETA ZATITZEA ETA GERORATZEAZerga-bilketa exekutibo.bilketa@getxo.eus
bilketa@getxo.eus
   C/ Gobelaurre 37, bajo 2-dcha
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660036
944660038
 
ORDAINKETA ONLINEZerga-bilketa   http://www.getxo.eus/es/servicios/solicitudes/mi-pago    
ORDAINAGIRIAK BIKOIZTUTAZerga-bilketa bilketa@getxo.eus    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660036
944660038
 
EZGAITASUNAGATIK TAO TXARTELA ESKATZEAZerga-kudeaketa  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660023  
EOIZ KITAPEN AITORPENAREN AURKEZPENAZerga-kudeaketa zergak@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660025  
GAINBALIOAREN ZERGA KUOTAREN % 33KO HOBARIA EZKONTIDEAREN EDO IZATEZKO BIKOTEKIDEAREN ALDE HERIOTZAGATIKO ERAGIKETETANZerga-kudeaketa  Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
Calle Las Mercedes, 13
  Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
Calle Las Mercedes, 13
944660023  
IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI IBI-A SALBUESTEKO ESKAERAZerga-kudeaketa  Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
Calle Las Mercedes, 13
Torrene, 3
  Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
Calle Las Mercedes, 13
Torrene, 3
944660023  
TITULARTASUNA ALDATZEA BIZKAIKO HIRI-ONDASUN HIGIEZINEN KATASTROANZerga-kudeaketa  Torrene, 3
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
Calle Las Mercedes, 13
944660000
944660028
 
ALTA EMATEA IBILGAILU BERRIARI TMIZren ERROLDANZerga-kudeaketa zergak@getxo.eus    Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
Calle Las Mercedes, 13
Torrene, 3
944660025  
EZGAITASUNAGATIK TMIZ-REN SALBUESPENA ESKATZEAZerga-kudeaketa  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660023  
TMIZ, TAO-REN ZATI PROPORTZIONALA ITZULTZEKO ESKABIDEAZerga-kudeaketa zergak@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660025  
TAO TXARTELAREN ESKABIDEAZerga-kudeaketa zergak@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660025  
GAINBALIOAREN AURRERAKUNTZAREN ESKABIDEAZerga-kudeaketa gainbalioa@getxo.eus Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
Torrene, 3
  Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
Torrene, 3
944660028  
HILERRIKO EMAKIDEN TITULARTASUNAREN ZIURTAGIRIAKZerga-kudeaketa  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660000  
ONDASUN ETA KANPOKO ZEINUEN TXOSTENAZerga-kudeaketa  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660000  
GAINBALIOAREN GAINEKO ZERGAREN AITORPENA AURKEZTEAZerga-kudeaketa gainbalioa@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660028