Recunoașterea studiilor străine

Există 3 proceduri de recunoaștere a studiilor străine în Spania:

  • Recunoastere
  • Echivalare
  • Recunoaşterea automată

Alegerea unei sau alte proceduri va depinde exclusiv de studiile care doriți să fie recunoscute

Se recurge la recunoștere în cazul dacă diploma ce se va obține permite exercitarea unei profesii reglementate. Aceste profesii reglementate se regăsesc în Anexa 1 din Decretul Regal nr. 967/2014 din 21 noiembrie, unde sunt enumerate 36 categorii profesionale.

Pot solicita echivalarea studiilor persoanele interesate în recunoașterea unei diplome care nu dau acces unei profesii reglementate (cele care nu fac parte din lista Anexei 1 din Decretul Regal).

Din punct de vedere academic, echivalarea este recunoașterea oficială a studiilor superioare care permite continuarea studiilor într-o universitate spaniolă. Nu se pretinde echivalarea unui titlu deja obținut, ci aprobarea tuturor disciplinelor studiate si promovate în instituția străină. În cazul acesta, organismul competent va fi Universitatea din Spania unde persoana în cauză și-a ales continuarea studiilor.

Nivele de echivalare și competențe pentru fiecare dintre ele.

Guvernul Basc (studii preuniversitare)

  • Diplomă de absolvire a studiilor de Învăţământ Secundar Inferior
  • Treapta a doua de Liceu
  • Diploma de Bacalaureat
  • Învăţământ Profesional
  • Şcoala de arte şi meserii

Ministerul Educației

  • Diplome universitare

 

Recunoașterea și echivalarea diplomelor universitare străine

Oricare persoană care deţine o diplomă universitară , poate cere echivalarea studiilor realizate în alte ţări străine .

Certificarea și echivalarea oferă recunoaşterea oficială a acestor diplome în Spania, cu aceleaşi scopuri academice sau profesionale ale diplomelor echivalate, începând cu data acordării acestei recunoașteri. În unele cazuri, aceasta poate fii condiţionată de realizarea unor probe suplimentare de formare.

Depuneți dosarul la Ministerul Educației din Spania ccu cererea, documentația necesară și recipisa de plată a taxelor.

Persoanele care locuiesc în Comunitatea Autonomă a Țării Bascilor pot solicita echivalarea și recunoașterea studiilor preuniversitare străine. Pentru aceasta, este obligatorie prezentarea certificatului din registrul populației.

Unde?

Pentru a cunoaşte echivalenţa studiilor realizate există unele tabele cu echivalenţe în funcţie de ţara unde s-au realizat.

Pe de altă parte se poate solicita recunoaşterea , cu aplicare la locul de muncă, studiile realizate în străinătate echivalente celor spaniole corespunzătoare ultimului an de Învăţământ Secundar Inferior.

Unde?

Cererile, cu documentele si acreditarea plăţii unor taxe se prezintă prin intermediul Zuzenean.

Informaţii suplimentare

În ceea ce priveşte recunoaşterea şi echivalarea profesiilor sau studiilor, există în Bizkaia o entitate specializată unde se pot solicita informaţii suplimentare şi consultanţă gratuită:

Kosmopolis