Lanbide

Birourile din Lanbide oferă persoanelor beneficiare, cu titlu gratuit, diverse servicii precum:

  • Înscrierea şi înregistrarea ca solicitanţi de locuri de muncă.
  • Oferte de locuri de muncă adaptate la caracteristicile profesionale.
  • Programe personalizate de căutare de lucru.
  • Programe de formare profesională ocupaţională.
  • Informaţii, demersuri şi evaluarea prestaţiilor şi a subsidiilor.
  • Informaţii privind diferitele modalităţi de contractare, cerinţe, subvenţii, termene şi luare în evidenţă.
  • Informaţii despre piaţa muncii.
  • Servicii pentru societăţi privind selecţia tehnică de angajaţi.

 

De asemenea, Lanbide gestionează Venitul Minim de Incluziune și Indemnizația Complementară pentru Locuință /Chirie.

Informaţii suplimentare

Informaţii suplimentare:

Lanbide