Obţinerea unei locuinţe

Două sunt metodele cele mai uzuale de obţinere a unei locuinţe: cumpărarea sau închirierea. În cazul cumpărării, contractul de vânzare-cumpărare devine act public. Şi anume, se semnează contractul în faţa unui notar care îl prezintă la Cartea funciară pentru certificarea actului de vânzare-cumpărare. In cazul închirierii, se va prezenta un document privat încheiat între cele două părţi.

Locuinţa poate fi obţinută astfel: de pe piaţa imobiliară (vivienda libre); pe bază de facilităţi acordate de stat (vivienda protegida); din fondul locativ de stat (vivienda de titularidad pública). Există servicii publice de informare (Etxebide) cât şi companii imobiliare private.

Ajutor public pentru locuinţă

Atât pentru cumpărare cât şi pentru închiriere există ajutoare publice. În Ţara Bascilor pentru a avea acces la ajutoarele publice persoana interesată trebuie să se înscrie la Serviciul Basc pentru Locuinţe-Etxebide de unde se pot obţine informaţii şi formularul de cerere pentru înscriere. În cerere, persoana interesată trebuie să declare datele personale ale membrilor familiei care vor locui la noul domiciliu.

Formularul de cerere poate fi solicitat şi depus în cadrul Reţelei de Oficii care colaborează cu Etxebide, unde puteţi obţine şi informaţii suplimentare.

 • Închiriere de locuinţă folosită - PROGRAMUL BIZIGUNE
 •  

  Opţiuni

  La Serviciul Basc de Locuinţe-Etxebide există mai multe opţiuni:

  • Cumpărarea de locuinţe noi (două modalităţi).
  • Cumpărarea de locuinţe care au mai avut locatari.
  • Achiziţie locuinţă evaluată.
  • Închirierea unei locuinţe pe bază de facilităţi acordate de stat (protección oficial).
  • Închirierea unei locuinţe sociale.
  • Cerinţe

   Se poate înscrie în Registrul Etxebide orice persoană care:

   • A împlinit vârsta de 18 ani sau nu are încă vârsta majoratului, dar s-a emancipat.
   • Locuieşte în Getxo sau în alt municipiu din Ţara Bascilor.
   • Nu a obţinut locuinţă cu facilităţi de la stat (vivienda de protección oficial) în cursul celor doi ani anteriori cererii, exceptând cazul închirierii.
   • Acreditând venituri minime ,nedepăşind unele venituri maxime.

   Datele sunt verificate de către Administraţie.

   În cazul persoanelor străine este necesar să dispună de autorizație de rezidență în vigoare. Dacă se optează pentru regimul de cumpărare această autorizație trebuie să fie de lungă durată.