Etxebizitza lortzea

Hauexek dira etxebizitza lortzeko gehien erabiltzen diren bi moduak: salmenta edo alokairua. Salmentaren kasuan, eroslearen eta saltzailearen arteko salerosketako kontratua eskritura publiko egiten da. Hots, kontratua sinatzen da notario baten aurrean, eta notarioak Jabetza Erregistrora eramaten du salerosketa egiaztatzeko. Alokairuaren kasuetan, bi aldeen arteko dokumentu pribatua izaten da

Etxebizitza librea, babestua edo herri titulartasunekoa izan daiteke. Informazioa emateko zerbitzu publikoak daude (Etxebide) baita inmobiliaria eta sustapen-zerbitzu pribatuak ere.

Etxebizitzarako laguntza publikoak

Salmentarako nahiz alokairurako laguntza publikoak daude. Euskadin laguntza publikoak jaso ahal izateko Etxebide-Etxebizitza Euskal Zerbitzuan izena eman behar da; bertan, informazioa eta izena emateko bete behar den eskaera eskaintzen dituzte. Eskaeran, pertsonak etxebizitza berrian berekin batera biziko diren familiakoen oinarrizko datuak jaso behar ditu.

Informazioa eskuratzeaz gain, Etxebideren bulego laguntzaileen sarean eskatu eta eman daiteke orria.

 • Erabilitako etxebizitza alokatzea - BIZIGUNE PROGRAMA
 •  

  Aukerak

  Euskal Etxebizitza Zerbitzuan-Etxebide zenbait aukera daude:

  • Etxebizitza berria erostea (bi modalitate).
  • Erabilitako etxebizitza erostea.
  • Tasatutako etxebizitza erostea
  • Babes ofizialeko etxea alokatzea.
  • Gizarte etxebizitza alokatzea.
  • Eskakizunak

   Etxebideko erregistroan izena emateko, baldintza hauek bete behar dira:

   • 18 urte beteta izatea, edota adin txikiko emantzipatua izatea.
   • Getxon edo EAEko beste udalerri batean erroldatuta egotea.
   • Babes ofizialeko etxebizitzarik lortu ez izana eskabidea aurkeztu aurreko bi urteetan (alokairuzkoa salbu).
   • Gutxieneko diru-sarrera batzuk egiaztatzea, eta gehienezko batzuk ez gainditzea.

   Administrazioak datuok egiaztatuko ditu.

   Atzerritarrek berton egoteko baimena eduki beharko dute, indarrean dagoena. Erosteko etxebizitza lortu nahi bada, iraupen luzeko baimena beharko dute.