Egoitza-baimena familia sustraitzeagatik

Familia sustraitzeagatik eska daiteke:

  • Espainiako naziotasunaren adingabe baten ama edo aita, eskatzen duen pertsona hau hurrengo egoeraren batetan dagoen guztietan: adingabekoa bere kontura badago eta elkarrekin bizi edo adingabekoari buruzko betebeharrak betetzen baditu.
  • Espainiako nazionalitatea duen pertsona baten ezkontidea edo egiaztatutako izatezko bikotekidea denean. Honako hauei ere aplikatuko zaie: espainiar nazionalitateko pertsonaren edo haren ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen 65 urtetik gorako ahaideak edo adin horretatik beherako ardurapekoak, 21 urtetik beherako ondorengoak edo adin horretatik gorako ardurapekoak.
  • Espainiako nazionalitatea duen desgaitasunen bat duen pertsona baten ardurapean badago eta harekin bizi bada.
  • Aita edo ama espainiar jatorria duten seme-alabak badira.

Non?

Atzerritarrentzako Bulegoan eskatu behar da.