Şederea

Şederea se referă la rămânerea pe teritoriul spaniol pe o perioadă de timp nu mai mare de 90 de zile. Se va putea rămâne în Spania şi peste această perioadă de timp numai în situaţia în care există o prelungire a autorizaţiei de şedere sau se obţine o Autorizaţie de Rezidenţă.

Dacă persoana străină a intrat pe teritoriul spaniol cu o viză a cărei durată este mai mică de trei luni, îşi va putea prelungi şederea până la un maxim de trei luni.

Dacă, dimpotrivă, persoana străină a intrat în Spania fără a se afla în posesia unei vize, îşi va putea prelungi şederea până la un maxim de încă trei luni în situaţii excepţionale care să o justifice.

Pentru a solicita prelungirea certificatului trebuie completat formularul cererii oficiale și prezentată personal de către cel interesat în Comisariatul Corpului Național de Poliție, Secţia pentru cetățenii străini.

Există persoane străine care au nevoie de viză pentru a călători în Spania. Pentru obţinerea acestei vize, persoana în cauză trebuie sa facă dovada faptului că dispune de resurse suficiente şi cazare pe toată durata şederii sale pe teritoriul spaniol.

Dovada acesteia din urmă se poate face cu ajutorul unei scrisori de invitaţie. Scrisoarea de invitaţie se solicită la Comisariatul Corpului Naţional de Poliţie, Biroul pentru Străini, de către un cetăţean spaniol sau străin care locuieşte legal în Spania şi deţine autorizaţiile corespunzătoare. Prin intermediul acestei scrisori, persoana respectivă invită o persoană străină să vină în Spania, angajându-se să îi ofere cazare.

Persoana care solicită viza trebuie să prezinte, de asemenea, un bilet dus-intors cu date fixe, data întoarcerii neputând depăşi perioada de şedere maximă autorizată.

Studenţi

Străinii care doresc să desfăşoare activităţi neremunerate de cercetare sau formare sau să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ trebuie să deţină viza de student, viză care se solicită în ţara de origine şi doar în mod excepţional în altă ţară străină.

Această viză de studii permite şederea străinilor pentru realizarea cursurilor menţionate, durata sa de valabilitate fiind limitată la durata studiilor care urmează a fi realizate.

Între alte cerinţe, e necesar să fi fost admis la cursurile organizate de centrul de învăţământ şi să aibă garantate mijloacele economice necesare pentru plata cursurilor, a şederii şi a întoarcerii în ţara de origine.

Va fi considerată student persoana străină a cărei venire în Spania are drept scop unic sau principal frecventaea unor cursuri sau realizarea unor lucrări de cercetare sau de pregătire neremunerate, în orice centru de învăţământ sau de cercetare ştiinţifică spaniol, public sau privat, recunoscut oficial.

Durata de autorizare a şederii de către Ministerul de Interne al Spaniei (Ministerio del Interior) va fi egală cu durata cursului la care s-a înscris persoana respectivă. Autorizaţia se va prelungi anual dacă titularul dovedeşte că întruneşte în continuare condiiţiile cerute pentru eliberarea autorizaţiei iniţiale şi că îndeplineşte cerinţele impuse de centrul de învăţământ la care este înscris, după verificarea prealabilă a efectuării studiilor respective.

Există posibilitatea solicitării autorizaţiei pentru desfăşurarea de activităţi lucrative compatibile cu studiile.

În situaţia în care şederea pentru studii ajunge la trei ani, s-a folosit în mod util acest timp iar persoana în cauză nu a beneficiat de burse de studii din partea organismelor publice sau private în cadrul programelor de cooperare sau dezvoltare a ţării de origine, se poate solicita autorizaţia de muncă dacă se prezintă o ofertă de muncă din partea unui angajator.