Regruparea familiei

Este o autorizaţie de rezidenţă care se acordă membrilor familiei unui rezident legal în Spania, care posedă autorizaţie de rezidenţă şi de muncă reînnoită sau a solicitat reînnoirea sa.

Sunt membrii familiari reagrupabili , soţii/le sau cuplurile necăsătorite , fiii/cele minori sub 18 anisau cu handicap si ascendenţii cu vârste peste 65 ani care depind din punct de vedere economic (în acest din urmă caz , se poate solicita numai atunci când persoana regrupantă deţine autorizaţia de şedere de lungă durată).

Persoanele care doresc să reântregească pe ceilalţi membrii ai familei trebuie să dovedescă că dispun de un loc de muncă şi/sau de resurse economice suficiente pentru întreţinerea familiei şi de o locuinţă adecvată. Pentru aceasta, poate solicita un Formular tipizat de locuinţă adresându-se serviciului de atenţie a cetăţenilor al Guvernului Basc Zuzenean.

Membrul familiei care este reântregit trebuie să solicte Viza de şedere în ţara sa de origine şi numai în condiţii excepţionale poate solicita această viză de şedere într-o ţară străină. Odată reântregit în Spania şi în termen de o lună , trebuie să solicite Cardul de Identificare a Străinilor. Obţinerea acestei autorizaţii oferă dreptul la muncă, dacă persoana un este minoră de 16 ani.

Unde?

Reîntregirea familiei se solicită la Biroul pentru Străini din Bilbao.