Familia biltzea

Egoitza-baimen bat da, Egoitza eta Lan-Baimen berritua duen edo hori berritzeko eskatu duen Espainian bizi den legezko egoiliar baten familiakoa izateagatik ematen dena.

Familiarteko batekin berrelkartzeko eskubidea dute ezkontideak edo izatezko bikoteak, 18 urtetik beherako edo ezinduak diren seme-alabek, eta ekonomikoki haren pentzuan dauden 65 urtetik aurrekoek (azken kasu honetan, bakarrik eska daiteke berriz elkartu nahi dituen pertsonek egoitza-baimena luzaroko iraupena daukadenean).

Senitartekoak berekin berrelkartu nahi dituen pertsonak enplegua edota baliabide ekonomiko nahikoak dituela egiaztatu beharko du, familiaren beharrei aurre egiteko beste, eta etxebizitza egokia ere baduela egiaztatu beharko du. Horretarako, etxebizitzaren txostena eska dezake Eusko Jaurlaritzako Hiribiruetako Zuzenean Zerbitzuan.

Bildutako familiartekoak Egoitza-bisatua eskatu behar du jatorrizko herrialdean eta salbuespenez beste atzerriko herrialde batean eska dezake. Behin Espainian bildurik eta hilabete bateko epean, Atzerritarraren Identifikazio Txartela eskatu behar da. 16 urtetik beherakoa ez bada, baimena honek lan egiteari uzten dio.

NON?

Familiartekoak berrelkartzeko izapideak Atzerritarren Bulegoan egiten da, Bilbon bertan.