REGLEMENTAREA REZIDENŢEI

Referitor la rezidenţa în Spania, distingem două tipuri de regimuri. Primul este regimul comunitar în care intră majoritatea cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene. Cetăţenii celorlalte ţări intră sub incidenţa regimului general al cetăţenilor străini.

Regimul Comunitar

Se aplică persoanelor naţionale din Germania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croaţia, Danemarca, Slovacia, Slovenia, Estonia, Finlanda, Franţa, Grecia, Olanda, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Anglia, Republica Chehă, România şi Suedia.Deasemenea persoanelor naţionale din Elveţia şi din Spaţiul Economic European: Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.

Naționalii din Uniunea Europeană sau din Spațiul Economic European trebuie doar să solicite înscrierea în Registrul Central al Străinilor, fiindu-le emis un certificat de înregistrare, daca vor avea domiciliul stabil pe teritoriul spaniol pe o periOadă mai lungă de trei luni. Pentru aceasta ei trebuie să facă dovada că lucrează sau cădeţin resurse economice.

Regimul Comunitar se aplică desemenea membrilor familiali ai cetăţenilor din ţările de referinţă:

  • Soţului/ei, cu condiţia să nu existe acordul sau nulitatea căsătoriei sau divorţul.
  • Perechea cu care se menţine o uniune analogă cu cea conjugală , înscrisă intr-un registru public stabilit pentru acest scop, într-un stat din CE sau un Stat din Spaţiul Economic European , cu condiţia să nu fie anulată numita înscriere.
  • Descendenţilor direcţi şi ai soţulu/ei sau perechea înregistrată cu condiţia să un existe acordul sau nulitatea căsătoriei sau divorţul , persoanelor sub sub 21 ani, majorilor care trăiesc în întreţinerea lor sau cu handicap.
  • Ascendenţi direcţi, ai soţulu/ei sau perechea înregistrată care să trăiască în întreţinerea lor , cu condiţia să nu existe acordul sau nulitatea căsătoriei sau divorţul.

Rudele naționalilor comunitari, dacă trebuie să solicite Cardul de Rezidenţă de Membru de Familie al Cetăţeanului Uniunii și sunt supuse acelorași condiții de intrare ca si ceilalţi cetățenii străini. De asemenea este necesar să demonstreze că dispun de loc de muncă sau resurse economice.

Autorizaţia care li se acordă are o valabilitate de cinci ani.

Cererea permite şederea şi dreptul la muncă atât pe cont propriu cât şi ca angajat.

Unde?

Eliberarea certificatului de înregistrare a rezidentului comunitar se solicită la Comisariatul de Poliție Națională pentru străini .

Cardul de familie de cetăţean al Uniunii Europene se solicită la Biroul pentru cetățenii străini.

Regimul general al cetăţenilor străini

O persoană străină se poate afla în Spania în situaţia de şedere sau în cea de rezidenţă.

Regimul general al cetăţenilor străini se aplică tuturor persoanelor străine care nu sunt comunitare sau rude ale cetăţenilor comunitari şi nici solicitanţi de azil şi refugiu.

Ca normă generală, toate autorizaţiile în acest regim implică obligativitatea obţinerii anterioare a vizei corespunzătoare, care se solicită personal la misiunile diplomatice spaniole din ţările de origine.

Există două tipuri de autorizaţii: Autorizaţia de Lucru şi Rezidenţă Rezidenţă şi Autorizaţii de Rezidenţă. În acest capitol explicăm pe acestea din urmă.

Autorizaţiile de Rezidenţă se pot acorda ca:

Pe de altă parte există, de asemenea, autorizaţia pentru cercetare şi studii, care nu se referă la rezidenţă ci la şedere.

Unde?

Informaţii suplimentare

Carnetul de Identitate pentru Străini

Este carnetul în care apare Autorizaţia de Rezidenţă şi Lucru şi Autorizaţia de Rezidenţă. Se solicită după acordarea prin rezoluţie definitivă a concesiunii autorizaţiilor menţionate.

Cardul conţine fotografia, amprenta digitală, numărul corespunzător de Identificare pentru Străini (NIE) şi alte date cu privire la identitatea persoanei respective.