CITE-CCOO Bizkaia

Calle Uribitarte 4,  48001  Bilbao

Telefon 944243424   

WebCITE-CCOO Bizkaia

Metrou Estación Abando (salida Berástegi)