Zerga obligaziodun

Izen-abizenak

NAN

Emaila

Ordezkaria

Izen-abizenak

NAN

Emaila

 

Zenbaki trinkoa

Aurreko eskualdatzearen data

Azken eskualdatzearen data

Aurreko eskualdatzea 2001/01/01 baino beranduago egin bazen, hurrengo informazioa aurkeztu behar duzu

Jabetza-tituluak erakusten duen agirian dagoen eskuraketa-balioa

Oraingo eskualdatzearen ziurtagirian ageri den eskualdaketaren balioa, hura identifikatuz

Notarioa Urtea Protokoloa

 

Oharrak

Data

 

 

Onespena ematen dut eskabide honetan ageri diren datuak modu automatizatuan trata daitezen eta Getxoko Udalaren eta bertako erakunde autonomoen informazio-sistemara sar daitezen, udaleko kudeaketara mugatuta erabiltzeko. Gainera, laga edo jakinarazi ahal izango dira Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean xedatutakoarekin bat etorriz.

Indarrean dagoen Hiri Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zerga arautzen
duen Zerga Ordenantzaren arabera.