Tramiteak

IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI IBI-A SALBUESTEKO ESKAERA

Kudeaketa Unitatea

ZERGA-KUDEAKETA

Deskribapena

2004 Foru Arauak, otsailaren 24koak, erregimen fiskal berezi bat ezartzen die irabazi-asmorik gabeko erakundeei; haren arabera, erregimen hori duten erakundeek IBIa salbuetsita izatea erabakitzen da.

Eskakizunak

Getxon ondasun higiezin baten titularra izatea
Erregimen berezia hartzen dela Udalari berariaz jakinaraztea.
Salbuespena eskatzen den ondasunek ez dute loturarik izan beharko sozietateen gaineko zergatik salbuetsi gabe dauden ustiapen ekonomikoekin

Dokumentazioa

Beherago erantsitako salbuespen-eskaera eman beharko da eta, harekin batera, BFAaren Ogasun Sailaren ziurtagiri bat; azken horrek egiaztatuko du IBIa sortzen den datan (salbuespena eskatzen den urtearen urtarrilak 1) erakundea otsailaren 24ko 1/2004 Foru Arauan aurreikusitako erregimen fiskal berezian sartzen dela, irabazi-asmorik gabeko erakundeen erregimen fiskalari buruzkoa eta mezenasgoari dagozkion pizgarri fiskalei buruzkoa dena.

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak

Aurrez aurre

HAB Algorta (aurretiko hitzorduarekin)
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia: Hitzordua eskatu beharko da 94 662 00 99 telefonoaren bidez (08:00etatik 15:00etara, astelehenetik ostiralera) edo Aurreko hitzordua

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Telefonoa: 944660366

Fax: 944660119

E-maila: hab.algorta@getxo.eus

HAB Areeta/Romo (aurretiko hitzorduarekin)
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Hitzordua eskatu beharko da 94 662 00 99 telefonoaren bidez (08:00etatik 15:00etara, astelehenetik ostiralera) edo Aurreko hitzordua

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

E-maila: hab.romo@getxo.eus

Kontu-hartzailetza – Zerga Kudeaketa Arloa
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru Kalea 1, bigarren solairua (Udaletxea)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Postaz

Posta arruntez edo ziurtatua
Tramitazioa \ Informazioa

Idazkiak, eskabideak, etab. bidali hurrengo helbide honetara: Getxoko Udala - Foru kalea 1

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoz

Kontu-hartzailetza – Zerga Kudeaketa - Zerga erreklamazioak, salbuespenak eta hobariak
Informazioa

Ordutegia: 08:00etatik 14:00etara

Telefonoa: 944660023

Gehieneko epea konpontzeko eta jakinarazteko

6 hilabete

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

Irabazizkoak ez diren erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoari emandako zerga-pizgarriei buruzko otsailaren 24ko 2004/1. FORU-ARAUA Norma Foral 1-2004 de 24 de febrero, de regimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.pdf

Ondasun Higiezinen Gaineko Zerga arautzen duen zerga ordenantza normativa_eu.htm

Erantsitako agiriak

Irabazteko asmorik gabeko erakundeentzako exentzioa eskaera DN.175 Solicitud exencion IBI entidades sin fines lucrativos.doc

Bilatu