Tramiteak

PREMIAMENDUZKO PROBIDENTZIAREN AURKAKO ERREKURTSOAK

Kudeaketa Unitatea

EXEKUTIBO BILKETA

Deskribapena

Premiamendu-probidentzia Udal Diruzaintzak emandako Administrazioko Egintza da, borondatezko aldian zor publiko bat ordaindu ez izanaren ondorioz sortzen dena eta betearazpideko bidean zor horien ordainketara bideratuta dagoena.
Horri dagokionez, Zergei buruzko Foru Arauaren 171.3 artikuluak honakoa xedatzen du:
Premiamendu-probidentziaren aurka egiteko hurrengo arrazoi hauek baino ez dira onartuko:
a) Zor osoa azkentzea edo Zerga Administrazioak ordainketa exijitzeko ahalmena erabiltzeko aukera preskribatzea.
b) Borondatezko aldian geroratzeko, zatitzeko edo konpentsatzeko eskabidea eta zergak biltzeko prozedura eteteko bestelako kausak.
c) Likidazioaren jakinarazpenik eza.
d) Likidazioa ezeztatzea.
e) Premiamendu-probidentziaren edukian premiatutako zorra edo zorduna identifikatzea eragozten duen akatsa edo omisioa.

Kasu horietako bat gertatuz gero, interesdunak errekurtsoa aurkeztu ahal izango du premiamendu-probidentziaren aurka.
Berraztertzeko errekurtsoa:
- Berraztertzeko errekurtsoa jartzekotan, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baino lehen jarri beharko da.
- Hilabeteko epea dago errekurtso hau jartzeko, errekurritu daitekeen egintza jakinarazi eta biharamunetik zenbatzen hasita.

Eskakizunak

Idazkian bere premiamendua aurkaratzen diren ordainagiri edo likidazioak argi eta garbi identifikatu beharko dituzte.

Dokumentazioa

A) Errekurtsoa aurkezten duena bide exekutiboko zorraren titularrarekin bat etorriz gero:

-Behar bezala justifikatutako berraztertzeko errekurtsoa Premiamendu-probidentziaren aurka.
-IFZaren fotokopia edo eskaneatutako kopia.

B)Ordezkaritzaren bidezko jarduketa egonez gero:
- Zorduna pertsona fisikoa bada:

- Behar bezala justifikatutako berraztertzeko errekurtsoa
- Baimena emateko inprimakia, behar bezala beteta
- Ordezkariaren IFZ (kopia edo eskaneatua)
- Titularraren IFZ (kopia edo eskaneatua)
- Zorduna pertsona juridikoa bada:

- Behar bezala justifikatutako berraztertzeko errekurtsoa
- Ordezkariaren IFZ (sinatuta edo eskaneatuta).
- Ordezkatuaren IFK (sinatuta edo eskaneatuta)
- Ordezkaritza duela adierazten duen notaritzako agiria ( fotokopia edo eskaneatuta)

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak

Aurrez aurre

Exekutibo Bilketa
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Gobelaurre kalea 37, 2.etxabe-esk

Ordutegia: Astelehenetik ostegunera, 08:00etatik 13:00etara eta 16:30etik 19:30era. Ostiraletan, 08:00etatik 13:00etara. Larunbatetan 10:00etatik 13:00etara

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944810302

Fax: 944647923

E-maila: exekutibo.bilketa@getxo.net

Udalerria: GETXO

Probintzia: BIZKAIA

Zerga-bilketa
Tramitazioa \ Informazioa

Foru kalea 1 (Udaletxea)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoa: 944660036

Fax: 944660038

E-maila: bilketa@getxo.eus

HAB Areeta/Romo (aurretiko hitzorduarekin)
Tramitazioa \ Informazioa

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Hitzordua eskatu beharko da 94 662 00 99 telefonoaren bidez (08:00etatik 15:00etara, astelehenetik ostiralera) edo Aurreko hitzordua

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

E-maila: hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta (aurretiko hitzorduarekin)
Tramitazioa \ Informazioa

Torrene 3

Ordutegia: Hitzordua eskatu beharko da 94 662 00 99 telefonoaren bidez (08:00etatik 15:00etara, astelehenetik ostiralera) edo Aurreko hitzordua

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Telefonoa: 944660366

Fax: 944660119

E-maila: hab.algorta@getxo.eus

Telefonoz

Exekutibo bilketa
Informazioa

Ordutegia: Astelehenetik ostegunera, 08:00etatik 13:00etara eta 16:30etik 19:30era. Ostiraletan, 08:00etatik 13:00etara. Larunbatetan 10:00etatik 13:00etara

Telefonoa: 944810302

Gehieneko epea konpontzeko eta jakinarazteko

Ebazpena jakinarazteko gehieneko epea: 3 hilabetekoa, errekurtsoa aurkeztu denetik.

Epe barruan konpondu ez izanaren ondorioak

3 hilabete igarota ebazpenik jaso ez bada, errekurtsoa ezetzi egin dela ulertu ahal izango da.

Baliabideak

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

Bizkaiko Lurralde Historikoko zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua NF 02-2005.pdf

Zerga kudeaketa, bilketa eta ikuskaritzako Udal Ordenantza normativa_eu.htm

Erantsitako agiriak

Ordezkatzeko baimena ematea GEF-GEN-REPRE-01-DN.190 Otorgamiento de representacion.doc

Bilatu