Tramiteak

TMIZ, TAO-REN ZATI PROPORTZIONALA ITZULTZEKO ESKABIDEA

Kudeaketa Unitatea

KONTU-HARTZAILETZA

Deskribapena

Eskabide hauek, kasuan kasu eskatzen den dokumentazioarekin batera, Bilketa Sailean tramitatzen dira eta horrek manuzko zenbatekoa kontuan ingresatuko du beti ere pertsona horrek ez badauka zorrik Udalarekin. Horrelakorik balego itzuli behar zaion zenbatekoa zor horretatik kenduko da

Dokumentazioa

*Motor Trakzioko Ibilgailuen Zerga (TMIZ) itzultzeko eskabidea
*T.A.O.a itzultzeko eskabidea
*Eskatzailearen N.A.N.-I.F.Z. txartela eta fotokopia
*TMIZ: baja agiria, Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak emandakoa (jatorrizkoa edo fotokopia)
*T.A.O.: T.A.O. eranskailua edo eskubidea erabiltzeko erantzukizunari buruzko zinpeko aitorpena, baja tramitatzeko txartela itzultzen ez bada

Non Tramitatu

Aurrez aurre

HAB Andra Mari
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Benturillena kalea 17 (Sarrera Borreguero klinika zenaren albotik)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Andra Mari

Posta kodea: 48993

Telefonoa: 944660166

Fax: 944660114

E-maila: hab.andramari@getxo.eus

Kontu-hartzailetza – Zerga Kudeaketa Arloa
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru Kalea 1, bigarren solairua (Udaletxea)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

HAB Udaletxea
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru kalea 1, beheko solairua

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoa: 944660066

Fax: 944660107

E-maila: hab.udala@getxo.eus

HAB Areeta/Romo
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

E-maila: hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 / asteazkena: 16:30 - 19:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Telefonoa: 944660366

Fax: 944660119

E-maila: hab.algorta@getxo.eus

E-Posta

Kontu-hartzailetza – Zerga Kudeaketa - Ibilgailuak, EOIZ eta Tasak
Informazioa \ Inprimakiak

E-maila: zergak@getxo.eus

Postaz

Posta arruntez edo ziurtatua
Tramitazioa

Idazkiak, eskabideak, etab. bidali hurrengo helbide honetara: Getxoko Udala - Foru kalea 1

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoz

Kontu-hartzailetza – Zerga Kudeaketa - Ibilgailuak, EOIZ eta Tasak
Informazioa

Ordutegia: 08:00etatik 14:00etara

Telefonoa: 944660025

Gehieneko epea

3 hilabete

Ondorioak

Eskaera ezestea

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

Aparkamendu araupetuaren udal zerbitzuari buruzko ordenantza normativa_eu.htm

Udal herri jabaria atzemateagatiko tasen zerga Ordenantza Araupetzailea normativa_eu.htm

Informazioa7/1989 FORU ARAUA, ekainaren 30ekoa, Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergari buruzkoa (BAO Uztailaren 19koa eu_7_1989 IBILG.pdf

Erantsitako agiriak

Itzultze eskaera TAO-TMIZ DN.169 Solicitud devolución (OTA-IVTM).doc

Ordezkatzeko baimena ematea DN.190 Otorgamiento de Representacion.doc

Bilatu