Tramiteak

IBILGAILUENTZAKO IBIA EDO PASABIDEA (ALTA, BAJA, TITULAR-ALDAKETA, PLAKA BERRIA)

Kudeaketa Unitatea

Hirigintza

Deskribapena

Ibilgailu automobilentzako sarbideak erkidego-garajeetara, biltegietara, zamalanak egiten diren lokaletara, ibilgailuak konpontzen dituzten tailerretara eta finka partikularretara (ibi bakarra), betiere, horretarako espaloiak edo jabari edo erabilera publikoko bestelako ondasun batzuk zeharkatu behar badira (sartzen dira altak, bajak, titular-aldaketak edo aurrekoa hondatu edo galtzeagatik egin beharreko plaka berriak).
Izapideak:
Prozedura erraztua

Dokumentazioa

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO OROKORRA:
Dokumentu hauek kasu guztietan aurkeztu behar dira:
1.1. Dagokion eskariaren inprimaki normalizatua: Prozedura erraztua:
1.2. Eskatzaile, sustatzaile edo ordezkariaren nortasuna egiaztatzen duen dokumentazioa eta ordezkaritzaren ziurtagiria.
AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO ESPEZIFIKOA:
- Ibilgailu automobila sartu nahi den garaje, biltegi, zamalanak egiten diren lokal, ibilgailuak konpontzen dituzten tailer edo finka partikularraren irekiera-baimenaren edo aurreko komunikazioaren fotokopia.
- Kokapena: ibia zehatz-mehatz non jarri nahi den azaltzea, Udalaren kale-izendegiaren (edo udal-kartografiaren) plano, krokis edo fotokopia batean.
- Eskatutako ibi edo pasabidearen krokis edo marrazki zehatza.
- Egin beharreko obren aurrekontu xehatua, hala badagokio.

Non Tramitatu

Aurrez aurre

HAB Udaletxea
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru kalea 1, beheko solairua

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoa: 944660066

Fax: 944660107

E-maila: hab.udala@getxo.eus

HAB Andra Mari
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Benturillena kalea 17 (Sarrera Borreguero klinika zenaren albotik)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Andra Mari

Posta kodea: 48993

Telefonoa: 944660166

Fax: 944660114

E-maila: hab.andramari@getxo.eus

HAB Areeta/Romo
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

E-maila: hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 / asteazkena: 16:30 - 19:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Telefonoa: 944660366

Fax: 944660119

E-maila: hab.algorta@getxo.eus

Gehieneko epea

HILABETE BAT.

Ondorioak

Berariazko erabakiaren berri emateko epea amaitu bada eta eskatzaileak jakinarazpenik jaso ez badu, eskaria baztertutzat joko du, administrazio-isiltasunagatik, ibia jartzeko jabari publikoko eremu bat hartu behar delako.

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

Hirigintza-lizentziei eta komunikatutako egintzei buruzko udal ordenantza normativa_eu.htm

Udal herri jabaria atzemateagatiko tasen zerga Ordenantza Araupetzailea normativa_eu.htm

Herri Administrazioen Administrazio-prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 legea Ley 39-2015 de 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común AAPP.pdf

Erantsitako agiriak

Obrak eta jarduerak gauzatzeko eskaera DN.269 Solicitud para realización de obras y actividades.doc

Obra eta jarduerak gauzatzeko borondatezko ordezkaritza ematea DN.272 Otorgamiento representación voluntaria obras actividades.doc

Titularra aldatzeko baimena DN.270 Autorización para cambio de titular.doc

Bilatu