Tramiteak

TELELAGUNTZA ZERBITZUA

Kudeaketa Unitatea

GIZARTE ZERBITZUAK

Deskribapena

Zerbitzu honek segurtasuna eta berehalako laguntza eskaintzen dizkie bakarrik bizi diren pertsonei eta euren senideei, ezintasun maila handia edo osasun-arriskua dutenean, eta horren ondorioz oso zaila edo ezinezkoa zaienean larrialdietako telefono zenbakia markatzea. Tresna berezia da, larrialdi batean edo egoera ez-normal batean dei bat egiteko gai dena. Sakagailu bat dauka, erabiltzeko erraza. Leku finko batean utz daiteke edo aldean eraman (lepotik zintzilik edo sakelan), sakagailu moduan. Deia SOS-DEIAKek hartzen du, eta eskaeraren berri duenean, arazoa konpondu dezakeen pertsonari edo zerbitzuari deitzen dio: medikuak, anbulantzia, gizarte langilea, familia, etxeko laguntzailea; zerbitzua eskatzen duen pertsonak eskatzen duena

Eskakizunak

- 65 urtetik gorako pertsonak:
- Eskumeneko organoaren administrazio-ebaspenaren bidez onartuko mendetasun, egoeran daudenak.Mendetasun-arriskuan daudena, Dkretu honen Bigarren Xedapen Gehigarrian ezarritakoaren arabera, mendetasun-egoera, balioesteko organoaren irzpenaren bitrtez egiaztatua.
- Bakarrik bizi diren 75 urtetik gorako pertsonak.
- Adimen-desgaituak izaki, eskumeneko organo baten administrazio-ebaspenak onartutako mendetasun egoeran dauden pertsonak.
- Desgaitu fisikoak izaki, eskumeneko organo baten administrazio-ebaspenak onartutako mendetasun egoeran dauden pertsonak.
- Desgaitu sentsorialak izaki, eskumeneko organo baten administrazio-ebaspenak onartutako mendetasun egoeran dauden pertsonak.
- Diagnostikatutako buru-gaixotasuna izaki, eskumeneko organo baten administrazio-ebaspenak onartutako mendetasun egoeran dauden pertsonak.
- gizarte-isolamenduko arriskuan izaki, telelaguntza.zerbitzuaren bitartez bete litezkeen premiak detektatu zaizkien pertsonak. Kasu horietan beharrezkoa da oinarrizko gizarte.zerbitzuak dagokion txostena ematea.

Dokumentazioa

-Errolda ziurtagiria eskatzailearen bizileku berean erroldatuta dauden pertsona guztien zerrendarekin.
- Eskatzailearen osasun-txartela fotokopia.
- Osasun-fitxa, dekretu honen I.eranskinean jasotako ereduari lotuko ziaona. Mamilia-medikuak beteko du fitxa hori, eskatzailearen osasun-egoera, eta hala badagokio patologiei buruzko diagnostikoak eta dagozkien tratamenduak jasota
- Txosten soziala, degokion oinarrizko izarte zerbitzuak emandakoa, telelaguntza.zerbitzuaren bitartez bete daitzkeen premiak jasotzen dituena, II eranskina.
- NANaren fotokopia
- Familia liburua. zeinetan familia-unitateko kideak agertzen baitira.

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak

Aurrez aurre

Gizarte Zerbitzuetako Arloa - Bulego Nagusia
Informazioa \ Inprimakiak

Urgull k. z/g

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena:Algorta

Posta kodea:48991

E-maila: gizartez@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Andra Mari)
Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Urduñako Mendatea kalea 16

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena:Algorta

Posta kodea:48993

E-maila: gizartez@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Romo – Areeta)
Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Monte Gorbea Kalea,10 (Gobelaurreko kantoia)

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena:Romo

Posta kodea:48930

E-maila: gizartez@getxo.eus

Gehieneko epea konpontzeko eta jakinarazteko

Hiru Hilabete

Epe barruan konpondu ez izanaren ondorioak

Eskaera ezestea

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

144/2011 Dekretua, ekainaren 28koa, telelaguntza-zerbitzu publikoari buruzkoa Decreto 144-2011, de 28 de junio, del servicio publico de teleasistencia.pdf

AGINDUA, 2011ko ekainaren 30ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, telelaguntzaren zerbitzu publikoari 2011. urtean aplikatu beharre­ko prezio publikoaren zenbatekoa eta salbuespena zehazteko dena. Orden de 30 de junio de 2011 por la que se fija el precio publico de teleasistencia .pdf

Erantsitako agiriak

Telelaguntza zerbitzu publikoan alta emateko eskabidea Telelaguntzaren eskaera.pdf

Osasun-fitxa Osasun-Fitxa.pdf

Ordezkaritza borondatez emateko eredua Ordezkaritza emateko eredua.pdf

Ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen zerga-datuak kontsultatzeko baimen-eredua Eskontidearen baimen-eredua.pdf