DINAMIZAZIO EKONOMIKORAKO LAGUNTZAK 2024

Merkatari eta ostalarien elkarteei zuzenduta

Getxoko Udalak, elkarteen jarduera eta haien eginkizuna sustatze aldera, abian jarri ditu laguntza hauek; hala, beren helburuei eta azpisektoreetan (merkataritza eta ostalaritza) duten garrantziari lotutako zenbait alderdi babestuko dituzte.

Hauexek dira dirulaguntza-ildoak:

1. ildoa: Getxoko merkatarien elkarteei eta ostalari nahiz jatetxeen elkarteei zuzendutako dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko laguntzak eta elkarte horietan bildutako Bizkaiko gainerako federazioei eta erakundeei zuzendutakoak.

Erakunde horien urteko jarduera-plana garatzen eta gauzatzen laguntzea, Getxoko merkataritza- eta ostalaritza-jardueraren hobekuntza sustatzea.

2. ildoa: Udalak sustatu nahi dituen arlo estrategikoetan profesionalen eta enpresaburuen elkarteei zuzendutako dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko laguntzak.

Udalak bultzatu nahi dituen eremu estrategikoekin zerikusia duten profesionalak udalerrian sustatzeko ekitaldiak (profesionalak edo enpresenak) hurbiltzea Getxo udalerrira, besteak beste, enpresa-ekimen berriztatzaileak ongizatearen, bizi osasuntsuaren eta kirolaren eremuetan; kultura- eta sormen-industriak, eta turismoaren arloan gure udalerria sektore horiei lotutako segmentuetan kokatzea.

3. ildoa: Getxoko merkatarien elkarteentzako eta ostalaritza- eta jatetxe-elkarteentzako elkartegintza mantentzeko eta sustatzeko laguntzak.

Helburua da elkarteei eustea eta elkarteei bazkideak gehitzea (dendak, ostalaritza eta zerbitzu pertsonalak).

Laguntzak eskatu ahal izango dituzte:

a) Getxoko merkatarien eta ostalaritza-jatetxeen elkarteak
b) Getxoko merkatarien eta ostalaritza-jatetxeen elkarteak biltzen dituzten Bizkaiko lurraldeko federazioak eta bestelako erakundeak.
c) Profesionalen elkarteak, enpresaburuen elkarteak eta Euskal Autonomia Erkidegoko beste erakunde batzuk, baldin eta Udalak bultzatu nahi dituen eremu estrategikoetako eragileak profesionalizatzea badute xede.

Dokumentu interesgarriak:

1. ildoa: Getxoko merkatarien elkarteei eta ostalari nahiz jatetxeen elkarteei zuzendutako dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko laguntzak eta elkarte horietan bildutako Bizkaiko gainerako federazioei eta erakundeei zuzendutakoak.

Justifikazioa aurkezteko epea: Diruz lagundutako jarduera amaitzen denetik 45 egun baliodun igaro baino lehen aurkeztu beharko da justifikazioa, honako kasu hauetan izan ezik:

- 2024ko abenduan garatzen direnak; kasu horretan, deialdiaren hurrengo urteko urtarrilaren azken eguna justifikatu ahal izango da gehienez.

Justifikatzeko dokumentazioa:

 1. Fakturak edo merkataritzako trafiko juridikoan froga-balio baliokidea duten dokumentuak.
 2. Aurkeztutako fakturei dagozkien ordainketak egin izanaren egiaztagiriak.
 3. Helburu bererako beste dirulaguntza batzuen aitorpena, dirulaguntza eman duten organoak eta zenbatekoa, 10. ereduaren arabera.

Gainera, honako dokumentazioa ere aurkeztu behar da:

 1. Jarduera-memoria, 11. ereduaren arabera. Sartu balorazio-galdetegia.
 2. Material grafikoari eta erabili diren kokapenei buruzko dokumentazioa.
 3. Memoria ekonomikoa, 12. eredua.
 4. Langile-gastuen justifikazioa: 13. eredua eta honako dokumentazio hau erantsita:
  - Kostua orduko kalkulatzeko azalpen-agiria.
  - Autonomoak: jarduera egiten den hilabeteetako autonomoen ordainagiria.
  - Nominak: jarduera egiten den hilabeteetako nominaren ordainagiria eta langilearen aitorpena, 14. ereduaren arabera. 
Langile-gastu horiek ezin izango dute gainditu azkenean egikaritutako aurrekontuaren % 15. Gauzatutako zenbatekoa eskabidean aurkeztutako aurrekontua baino handiagoa bada, langile-gastuen gehieneko zenbatekoa kalkulatzeko, eskabidean aurkeztutako proiektuaren diruz lagun daitekeen aurrekontuaren % 15 aplikatuko da.

Behar izanez gero aurkeztu beharreko beste agiri batzuk:

Nola justifikatu:

 • Administrazio Elektronikoaren Bulegora sartu, ziurtagiri digitalarekin edo itsasontzi-jokoarekin identifikatuta.
 • Identifikatu ondoren, sartu Nire erregistro telematikoan, Eskaera egin, Getxoko Udala, eta aukeratu Idazpen-ereduan Dinamizaziorako laguntzak 1L: Justifikazioa
 • Datuak bete eta eskatutako dokumentazioa erantsi eta eskaera bidali.
Getxoko Udalak beretzat gordetzen du erakunde onuradunari beharrezkotzat jotzen dituen finantza-egiaztapeneko jarduketa guztien mende jartzeko ahalmena, barne- edo kanpo-auditoriak egitea barne.

Ebazpenaren zain

3. Ildoa: Merkatarien eta ostalari nahiz jatetxeen elkarteen funtzionamendu-gastuetarako laguntzak.

1. eta 2. lerroen justifikazioa aurkeztu beharko da. Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 30.7 artikulua kontuan hartuta, ez da beharrezkoa 3. lerroa justifikatzea, lerro horretako dirulaguntzak hartzailearen egoera jakin baten arabera ematen baitira. 

Edozein kontsulta egin ahal izango da Getxoko Udaleko Ekonomia Sustapen Sailaren telefonoan (944660140) edo posta elektronikoz, getxolan@getxo.eus helbidean.

Administrazio elektronikoaren bulegoarekin arazoak izanez gero: 944660220 edo eadministracion@getxo.eus