Hurrengo dirulaguntzak kontrataziorako 2022

Udalak laguntzen deialdi publikoa egin ahal izateko, Lanbidek, Euskal Enplegu Zerbitzuak, aldeko ebazpena eman beharko du, enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako 2022ko ekitaldiko laguntzen deialdiaren babesean.

Diruz lagun daitezkeen kontratuak:

2022ko urtarrilaren 1etik ekainaren 30era bitartean hasitakoak.

Gutxieneko iraupena:

Kontratuak mugagabeak izango dira, eta lanaldi osokoak edo lanaldi partzialekoak izan daitezke, gutxienez lanaldiaren % 50ekoak.

Diruz lagundu beharreko kontratuak eta zenbatekoa:

  • Gehieneko laguntza: 8.000 € lanaldi osoko kontratuetarako. Zenbateko hori 10.000 euroraino igoko da, baldin eta kolektibo* horietako pertsonak kontratatzen badira.
  • Kontratuak emakumeei egiten zaizkienean, dirulaguntzaren zenbatekoa % 10 handituko da.
  • Lanaldi partzialeko kontratazioaren kasuan (% 50eko gutxieneko lanaldia), dirulaguntza lan egindako lanaldiarekiko proportzionala izango da.

Laguntzaren azken zenbatekoak ez du gaindituko kontratatutako pertsonaren urteko soldata-kostuen % 75 (kolektiboaren kasuan* % 100), gizarte-segurantzako kontzeptu guztiengatik enpresa kontratatzailearen kontura egindako kotizazioa barne. * Kolektiboak: DSBEren hartzaile titularrak edo onuradunak, 35 urtetik beherakoak, iraupen luzeko langabeak (kontratazioaren aurreko 540 egunetan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda daudenak, betiere aldi horretan gutxienez 360 egunez langabezian egon badira) eta 55 urtetik gorakoak.

Nor kontratatu ahal da?:

  • Langabeak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda daudenak.
  • Getxon erroldatuak.
  • Enpresako titularrekin/bazkideekin odolkidetasun- edo harremanik ez izatea.

Enpresa edo erakunde onuradunak:

Enpresa, saltoki eta profesionalentzat, baita Getxon lantokia eta jarduera ekonomikoa duten irabazi-asmorik gabeko erakunde, elkarte edo fundazioentzat ere.

Betebeharrak:

   • Kontratazioek enplegu-sorrera garbia ekarri beharko dute berekin, diruz lagundutako kontratua duten pertsonak lanean hasi aurreko 6 hilabeteetan enpresan zegoen batez besteko langile kopuruaren gainean.
   • Kanpoan geratzen dira deialdi honetan eta aurreko deialdietan enpresa berean laguntza jaso duten langileen lan-kontratazioak.

Deialdia eta eskabideak aurkezteko epea:

Egiteke.

Informazio gehiagorako Sustapen Ekonomikoko Zerbitzuaren telefonoan egin daiteke 944660140, edo posta elektronikoz getxolan@getxo.eus

« Ekonomia Sustapenara itzuli

...

Getxo Elkartegia

Ogoño Kalea, 1
48930 (Areeta) Getxo

Telefonoa: 94 466 01 40
Email: getxolan@getxo.eus

Ordutegia

Astelehenetik ostegunera: 08:30- 18:30
Ostiraletn: 08:30- 15:00
Abuztuan: 8:30 - 14:00

@getxolan
@getxolan
getxolan