La galea

Partaidetza-memoria Getxoko Udaleko Sail, Departamentu eta Erakunde Autonomoek sustatu dituzten partaidetza-arloko ekimenak identifikatu, aztertu eta ebaluatzen dituen agiria da.

Honakoak hartzen ditu barne: landutako gaiak, bultzatu dituzten Sailak, Departamentuak edota Erakunde Autonomoak, erabili diren metodologiak, baliatu diren barruko zein kanpoko koordinazio-eremuak eta prozesuen garapen-maila udal-erabakietan duten eraginari begira.

Informazioa sei atal handitan egituratzen duen sintesi-agiria da:

 1. Kultura antolatzaile berri bat kudeaketa berritzaile baterako.
 2. Kalitatezko administrazio gardena eta hurbila.
 3. Koordinazio-eredu berritzaileak dituen kultura antolatzaile berria: zeharkakotasuna.
 4. Herritarrak protagonista: partaidetza. 
 5. Informazio-sistema eraginkor eta dinamikoa.  
 6. Kanpora zabalik dagoen Udala: elkarrekiko mendekotasuna.  

Helburuak honakoak dira:

 1. Garatu diren ekimenetan sortutako informazioa sistematizatzea.
 2. Herritarren partaidetza-arloan Getxoko Udalak sortutako informazio guztia etengabe eguneratzea.
 3. Teknikariek informazioa nahiz esperientziak elkarri ematea ahalbidetzea, zenbait ekimen eta proiektutan lankidetza-esparru eta sinergia berriak sor daitezen.
 4. Udalak dituen eta herritarrek esku hartzeko diren partaidetza-esparruei buruzko informazioa herritarrei ematea.
 5. Arlo horretan burututako jarduerak azaltzen dituen Partaidetza-memoria urtero egitea (Kontuak ematea).
 6. Erakunde honek bultzatutako partaidetza-politikak etengabe ebaluatzea.

- Partaidetza-memoria (PDF Dokumentua / 270 Kb)