Berriak

Tokiko Agenda 2030eko Ekintza Plan

2021/01/21

Tokiko Agenda 2030eko Ekintza Plan berria onartu da, Getxoko udalerriko jasangarritasunaren oinarriak biltzen dituena

agenda

- Garapen Jasangarrirako Tokiko 2030 Agendaren Ekintza Plana

Gobernu Batzordeak oniritzia eman dio Garapen Jasangarrirako Tokiko 2030 Agendaren Ekintza Planari, hurrengo hiru urteetan garatzeko, hau da, 2023. urtera arte. Hain zuzen ere, Tokiko 2030 Agenda Getxok duela 16 urtetik udalerrian ezarri duen Tokiko Agenda 21en jarraipena da. Nazio Batuen kide diren estatuen konpromisotik sortutako ekintza-plana da, eta pertsonen, planetaren eta oparotasunaren babesa zaintzea du helburu nagusia. Programak Garapen Iraunkorreko Helburuak (GJH) lantzen ditu, 17 helburu, neurri batean Tokiko Agenda 21eko konpromisoak jasotzen dituztenak, eta, era berean, lortu beharreko 169 helburutan banatzen dira.

Udalak, Tokiko Ingurumen Foroak bultzatuta, Tokiko 2030 Agendaren Ekintza Plan berria idatzi du, Amaia Agirre alkatearen arabera, “udalerriko ingurumen-, ekonomia- eta gizarte-politikak irizpide iraunkorrekin integratzean oinarritutako udal-plan estrategikoa. Planak 5 ildo estrategiko, 18 programa eta 65 ekintza ditu, eta horiek udalerriko jasangarritasunaren oinarriak biltzen dituzte”.

Tokiko Foroko eragile sozioekonomikoek landu dituzte ekintzak, eta iraunkortasunarekin zerikusia duten udal-arloek berrikusi, aztertu eta lehenetsi dituzte: Hirigintza, Ingurumena, Azpiegiturak eta Zerbitzuak, eta Komunikazioa. Jarraipen-plan batek ekintzen betetze-maila ebaluatuko du, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak eta IHOBE Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoak proposatutako adierazleen arabera.

Ildo estrategikoak

Joseba Arregi Ingurumeneko Hiri Zerbitzuetako eta Ingurumen Kalitateko zinegotziak azaldu duenez, “planak iraunkortasunarekin zerikusia duten ekintzak garatzen ditu, batez ere hiri-inguruneekin zerikusia dutenak. Hainbat gai, hala nola, jasangarritasuna hiri-hondakinen kudeaketan, uraren eraginkortasuna eta energia-baliabideen hobekuntza, naturaguneak berreskuratzea eta mantentzea, hirigintza-planeamendua edo herritarrek etxebizitza bat eskuratzea”.

Planaren bost ildo estrategikoak hauek dira:

1- Udal-kudeaketan jasangarritasun-irizpideak sartzea. Besteak beste, honako hauek proposatzen dira: Udala iraunkortasunean erreferente izateko mekanismoak ezartzea; udal-erosketako eta -kontratazioko prozesuetan irizpide jasangarriak txertatzeko aurrerapausoak ematea; udal-langileak ingurumenaren eta/edo iraunkortasunaren arloan sentsibilizatzea, gaitzea eta prestatzea; eta ingurumen-foroei jarraipena ematea.

2- Ingurumen-kalitateari buruzko informazioa hobetzea, informazio hori eskuragarriagoa eta errazagoa izan dadin, eta herritarren parte-hartzea sustatzea. Udal-politikaren alderdi giltzarri guztietan parte hartzeko mekanismoak ezartzea, udaleko langileak eta herritarrak parte hartzeko prestatzea eta iraunkortasunaren arloan sentsibilizatzea: Eskolako 2030 Agenda programarekin jarraitzea, ikastetxeen irteera ekologikoak, Ingurumen Aretoari jarraipena ematea eta Aste Berdea ekimena sustatzen jarraitzea.

3- Hirigintza jasangarrian aurrera egitea: haren garapena sustatzea (HAPOa jasangarritasun-irizpideen arabera onartzea eta herritarrentzako gune berriak sortzea…); etxebizitza eta bizitegi-kalitatea eskuratzea (alokairu eskuragarria sustatzea, bereziki gazteentzat, etxebizitza babestuak sustatzea eta eraikitzea, lankidetza-etxebizitzen eredu berriak ezartzea, etxebizitza hutsen erabilera sustatzea eta etxebizitzen birgaitzea eta hiri-birsorkuntza sustatzea); berdeguneak garatu eta hobetzeko programa (lorezaintzako eredu naturalagoa eta ekologikoagoa ezartzea, plazetan berdeguneak, lorategiak eta zuhaitzak zabaltzea, lagun egiteko animaliak aisialdirako espazio egokiak eskaintzea…); mugikortasun jasangarria sustatzea (bidegorrien sarea zabaldu eta hobetzea, mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen erabilera erraztu eta arautzea, trafikoa eta aparkalekuen kudeaketa hobetzea, bizikleta alokatzeko sistema publikoa indartzea…); eta irisgarritasun unibertsal iraunkorrerantz aurrera egitea (berrurbanizazioa, oinezkoari lehentasuna emateko, eta administrazio-, merkataritza- eta hondartza-zentroetara erraz iristeko moduko loturak).

4- Natur balioak, biodibertsitatea eta udalerriko paisaia babestea. Itsasertza babestu eta berreskuratzea proposatzen da (Galeako txilardiak berreskuratzeko proiektua, Azkorriko apo lasterkariaren babesa…). ); Bolueko hezegunea eta uretako ekosistemak babestu, hobetu eta sustatzea; natur intereseko eremuak babestu eta berreskuratzea (natur inguruneari buruzko informazio- eta prestakuntza-kanpainak, landare inbaditzaileen kontrola, azpiegitura berdeak bultzatzea eta bidexken sarea sortzea…).

5- Azkenik, bosgarren ildoa ingurumen-kalitatearena eta baliabideen erabilera iraunkorrarena da. Horretarako, Klima-aldaketaren Aurkako Udal-Plana egingo da; ura aurreztea sustatuko da (hornikuntza- eta saneamendu-sareak hobetzea…); hondakinen kudeaketa jasangarria egingo da (birziklatze-sistema berriak ezartzea hobariaren bidez, autokonpostajea sustatzea, sentsibilizazio-kanpainak…); udalerriko kalitate akustikoa kontrolatuko da (zirkulazioko eta tabernetako zarata-emisioak kontrolatzea eta zarata-mapa berrikustea); energia-eraginkortasuna hobetuko da eta energia berriztagarriak sustatuko dira (argiteria publikoaren eraginkortasuna hobetzea, energia berdea %100 kontratatzen jarraitzea, udal-ibilgailuak ibilgailu elektrikoekin eta/edo gasekin ordeztea, elektrolinerak instalatzea…); eta kutsadura elektromagnetikoa kontrolatuko da (Ministerioaren antenen inbentarioaren kontrastea eta jarraipena eta neurketa berriak).

Tokiko iraunkortasun-adierazleen bilakaera

Getxoko planetan 2006. eta 2018. urteen artean ezarritako tokiko iraunkortasun-adierazleen bilakaerari dagokionez, emaitzak positiboak izan dira. Adibidez, aldi horretan, hondakinen sorrera, eta bereziki errefusaren frakzioa, 14 puntu jaitsi zen azken bi urteetan, eta birziklatze-tasa %10 igo zen azken hamar urteetan, eta %31,3ra iritsi zen 2018an. Era berean, Getxon energia berriztagarrien ekoizpena urtez urte handitzen ari da, urteko elektrizitate-kontsumoa murrizten ari da, oro har, 2016. urteaz geroztik, bai eta uraren guztizko kontsumoa ere (nabarmendu behar da banaketa-sareko galerak gutxitzen ari direla, nahiz eta etxeko kontsumoa handitu egin den). Jauzi esponentziala izan zen energia-ziurtagiria duten eraikinei dagokienez, 2016. urteaz geroztik, eta 11.090 eraikin izatera iritsi zen 2018an. Hau da, etxebizitzen %33k ziurtagiria zuten. Bestalde, hiriko airearen eta bainatzeko uren kalitatea ona da, eta zarataren eragina txikiagoa izan zen 2017tik 2018ra etxeetan eta tabernetan; bide publikoan eta garajeetan, berriz, igo egin zen. Udalerriaren azalera babestua handitu egin zen, eta kutsatuta egon zitekeen lurzoruarena, berriz, gutxitu. Guztira, 146 hegazti-espezie ezberdin zenbatu dira Bolueko hezegunean, dortoka kopuruak ere gora egin du eta apo lasterkariak ugaltze-mailari eutsi dio.

Mugikortasunari dagokionez, herritar gehienek (%41) normaltzat edo ontzat jo zuten 2018an udalerriko zirkulazioa eta mugikortasuna. 2018an, Getxok 25,4 km zituen egokituta bizikletentzat, eta 150 udal-bizikleta eta horientzako 13 geltoki eta 179 aparkaleku zeuden.

Beste ondorio batzuen arabera, ordea, Getxoko biztanleria jaitsi egiten da, eta 65 urtetik gorako biztanleen pisua EAEko batez bestekoa baino handixeagoa da. Herritarrentzako arazo nagusiak aparkalekuak, garbiketa eta etxebizitza ziren 2017an, eta etxebizitza babestuen eskatzaileen kopurua handitu egin zen.

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +