azala

 “Getxoko leku izenak” toponimia liburua agortu zenean, haren jarraipena izango zen idatzia egitea pentsatu zen. Horrela 2009an Mikel Gorrotxategi, lehenengo liburuaren egileetako bat,  Euskaltzaindiko Onomastika saileko arduraduna eta Getxoko biztanleak Getxoko toponimoen etimoak edo esanahiak jasotzen dituen liburu hau egin zuen.

  “Getxoko izenak, aldeetxe eta leku izenak Nombres de caseríos y lugares”   izeneko liburu honetan “Getxoko Leku izenak” liburuan agertzen ziren aipu historikoak kendu zituen, argazki gehiago sartu eta toponimo bakoitzaren jatorria eta adieran sakontze du.

Liburuaren helburuetako bat euskara ez zekien jendearengana ailegatzea zen, horregatik, euskaraz eta gaztelaniaz argitaratu zen.

Liburuaren 2.500 ale argitaratu ziren  eta gaur egun agortuta dago.

          BCD  EF     IJK  
  MN   OPQR  ST  UVTZ