2010. urteko datu soziolingusitikoak. 3. EBPNrako (2012-2016) egindako azterketa.