Aurrematrikulazioa eta matrikulazioa

2023/2024 ikasturtea. Haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza

Hezkuntza ereduak

 • (A) Arlo guztiak gaztelaniaz ematen dira, euskara izan ezik
 • (B) Arlo batzuk euskaraz ikasten dira eta beste batzuk gaztelaniaz (oro har, matematika eta irakurketaren eta idazketaren ikaskuntza)
 • (D) Arlo guztiak euskaraz ematen dira; gaztelania irakasgaia da
 • EAEko hezkuntza sistema. Familientzako informazioa

Mailak

 • Haur Hezkuntza, 1.zikloa: 0 eta 3 urte artean
 • Haur Hezkuntza, 2.zikloa: 3 eta 6 urte artean
 • Lehen Hezkuntza; 6 eta 11 urte artean
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH): 12 eta 16 urte artean

Arauak

 • Agindua, 2023ko abenduaren 20koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez ezartzen baitira EAEko Hezkuntza Sailaren mendeko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan 2024-2025 ikasturtean izena emateko eskabideak aurkezteko egutegi komuna eta onartzeko epea, bai eta ikastetxe horietan ikasleak onartzeko jarraibideak ere (EHAA, 2024-01-08)
 • 1/2018 Dekretua, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere (EHAA, 2018-01-12)

 • Eskabidearekin batera, ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko da, nahitaez:
  - Familia-liburuan ikaslea azaltzen den orriaren fotokopia edo beste egiaztagiri ofiziala
  - Familia-liburuan aita/ama azaltzen den orriaren fotokopia edo lege-tutorea izatearen ziurtagiria
  - Ikaslea familia-harreran egotekotan, berezko ziurtagiri ofiziala
  - Ikaslearen aita, ama edo lege-tutorearen NANaren fotokopia (AIT atzerritarrak izanez gero)
  - Familia helbidearen ziurtagiria Udalak egina, hiru hilabeteko antzinatasuna izango duena, gehienez ere
  - Familia banandua edo dibortziatua izatekotan, berezko protokoloa bete izanaren agiria: ezkontide ohiaren baimen-idazkia, ebazpen judiziala edo
  - Hezkuntza-laguntzako berariazko premiei buruzko galdetegia
  - Aitortutako Hezkuntza Premia Bereziei buruzko diagnostikoa, halakorik izanez gero
  - Hezkuntza Premia Berezietako galde-sorta (premia berezietako ikasleak)
  - Ikaslearen muturreko prematuritate edo prematuritate handia egiaztatzen duen txosten medikoa (Haur Hezkuntzarako bakarrik)
  - Egindako ikasketen ziurtagiria (EEAtik kanpo datozen ikasleak bakarrik)

 • Nahitaezko dokumentazioaz gain, beste agiri batzuk aurkeztu behar dira baremaziorako, eta bestelako agiriak ere bai, hemen aipatzen direnak: Aurkeztu beharreko agiriak
 • Errenta-datuak egiaztatzeko baimena

  • Eskabidea ikaslearen aitak, amak, edo tutoreak aurkeztuko du.
  • Eskabidea bi modu hauetako batean izapidetu beharko da: on line eta aurrez aurre.
  • Nola egin matrikula? (Maiz egiten dira galderak)


« Hezkuntzara itzuli

...

Hezkuntza

Foru kaleko 1
48992 (Algorta) Getxo

Telefonoa: 94 466 00 63
Posta elektronikoa: hezkuntza@getxo.eus