logo

  1. Udalbatzaren osoko bilkura bakoitzeko aktetan -ohikoa zein berezia izan-, udalbatzako kideen esku-hartze guztiak jasotzen dira (Udal Organoen Araudiko 108. artikulua). Beraz, proposamenak, proiektuak alkatearen, Gobernu Batzordearen eta gobernu erantzukizunak dituzten zinegotzien ekimenez eztabaidatuko dira. Udal taldeek aurkeztutako mozioak ere jaso dira, osoko bilkuraren gai zerrendan sartu direnak.
  2. Era berean, zinegotzien Premiazko Mozioak jaso dira, dagokion taldeko bozeramailearen oniritziarekin. Mozio horiek Osoko Bilkuran aztertu ahal izango dira, presarrazoiengatik. (Udal Erregelamendu Organikoaren 63. artikulua).
  3. Beste bide batzuen kalterik gabe, zinegotziek informazioa jasotzeko duten eskubideak berariazko bidea du Udalbatzari zuzendutako galderen bidez (Udal Erregelamendu Organikoaren 107. artikulua). Udal Erregelamendu Organikoaren 121. artikuluak eta hurrengoek Udaleko talde politiko guztietako kideek osatutako informazio batzordeak arautzen dituzte. Informazio Batzordeak iritziak eta proposamenak aurkezteko foro berehalakoena dira. Izan ere, horietan, arduradun politiko eta teknikoak agertzen dira kudeaketaren berri emateko, talde politikoek egiten duten bultzada, kontrol eta fiskalizazio lana ahalbidetuz, eta, horrez gain, Udalbatzari dagozkion gai guztiak diktaminatzen dituzte. Udalaren Osoko Bilkuraren antolaketa eta funtzionamendua, baita bere zinegotzien estatutua ere, Udalaren Erregelamendu Organikoan ezarrita dago, bai eta antolaketarako Udalaren osoko bilkuretan ere.
  4. Udal korporatibo eta korporatiboen informazio eskubidea erabiltzeko modua normalizatzea