Parke

1.- Hiri-antolamendurako planak eta hirigintzako hitzarmenak 

2.- Hirigintzako birsailkapenei eta esleipenei buruzko erabakiak

3.- Obra publikoen iragarkiak eta lizitazioak

4.- Lehiakideei, eskaintzei eta ebazpenei buruzko

Honako adierazleak argitaratzen dira: