- Ordenantzak eta Erregelamenduak egiteko prozedura: 1060/2017 Dekretua

Jarraitu beharreko prozedurari buruzko informazio orokorra

1.- Kontsulta publikoa

Xedapen rautzailea kontsulta publiko bat egingo du udalaren web atariaren bitartez; kontsulta horretan etorkizuneko arauaren eraginpean egon daitezkeen subjektu eta elkarte garrantzitsuenen iritzia jasoko da, hain zuzen ere, gai hauei dagokienez :
a) ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak;
b) onartzeko aukerak eta premia;
c) arauaren helburuak;
d) balizko konponbide arautzaileak eta ez arautzaileak.

Kontsulta epea izango da izan 15 egun natural baina gutxiagokoa. Proposamena egiten duen sailak, txosten bat egingo du, eta bertan jasoko eta aztertuko ditu proposamen guztiak, egin beharreko arauzko xedapeneko proiektuari eransteko helburuz. Txosten hori udalaren webgunean argitaratuko da. 

2.- Hasierako onaspena - Jendaurrean jartzea

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren, 30 egun daude jendaurrean alegazioak aurkezteko.

a) Alegaziorik badago: osoko Bilkurara eramaten da alegazioak baiestea edo ezestea eta araua behin betiko onartzea..
b) Alegaziorik EZ badago: araua behin betiko bihurtuko da.

Ordenantzak eta araudiak egitea

Getxoko Udalaren eta bere erakunde autonomoen diru-laguntzen ordenantza orokorra egiteko proiektua
Kontsulta publikoa

Hasierako onaspena

Behin betiko onaspena
- Kontsulta
- Itzulpen txostena
Osoko Bilkura (2021/12/23): Ordenantza -