* duten eremu guztiak derrigorrezkoak.

Eskatzailearen datuak

Izen-abizenak (1)*

NAN *

Jaiotza-data *

Helbidea *

Telefonoa *

Email-a *

Distantzia-frogagiriaren eskaera

Eskatu duen agiria

Oharrak

Agiria zertarako eskatzen da?

Neure erantzukizunpean aitortzen dut eskaera-orri honetan ematen
ditudan datuak benetakoak direla.

Entrega era :

 

Segurtasun Galdera

Informazioa bidali ahal izateko, erantzun egokia eman galderari

Zenbat da gehi ?

 

Eskaera-orri honetako datu pertsonalak eskatzailearen onespenaz jaso
dira, tratamendu automatizatua izango dure eta ondorioz, Getxoko Udal
eta Erakunde Autonomoetako Informazio Sisteman sartuko dira. Datu
horiek udal kudeaketarako soilik erabiliko dira, abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoan (Datu pertsonalak Babestekoa) aurreikusitakoa
gertatzen denean izan ezik, orduan beste administrazio publikoei edo beste
batzuei laga edo jakinarazi ahal izango baitzaizkie. Interesdunek datuak
eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea izango
dute Herritarrentzako Arretarako Bulegoetan (HAB).

Eskaera orria nola bete

(1) Eskaera-orria, ziurtagiria eskatzen duen pertsonaren izenean beteko da.