Tramiteak

GETXOKO GIZARTE ZERBITZUEN ARLOAN JARDUTEN DUTEN ERAKUNTERAKO DIRU LAGUNTZAK

Kudeaketa unitatea

GIZARTE ZERBITZUA

Deskribapena

Oinarrien xedea diru-laguntzen emakida arautzea da, udal aurrekontuetan ezarritako mugetan, Getxoko udalerrian jarduerak aurrera eramaten dituzten pertsona juridikoei, udaleko gizarte zerbitzuen helburuen barruan (12/2008 Legea).
Hori dela eta, helburu hauek bete nahi dira:

•Gizarte-kohesio handiagoa sustatzea.

•Getxoko asoziazionismoa eta boluntariotza sustatzea.

•Gizarte Zerbitzuetako Euskal Sistemaren prestazioen katalogoan jaso gabeko prestazioen eta zerbitzuen garapenerako gizarte-ekimena babestea.

•Sektore publikoaren eta hirugarren sektorearen arteko lankidetza bultzatzea.

Eskakizunak

a)Erregistroko izen-emateak bi urteko antzinatasuna izan beharko du, oinarri arautzaile hauek onartzen direnean. Salbuespen gisa 6. ildoan ez da antzinatasunik eskatuko.
b)Jarduerak irabazi asmorik gabekoak eta instrukzio-organoarentzat interesekoak izatea. Jarduerak guztiak 2017. urtearen zehar egin behar dira.

c)Getxoko Udalak emandako edozein diru-laguntza justifikatu izana. Eta 2017. urtean gizarte zerbitzuetan beste diru-laguntzarik ez eskatu edo jaso izana.

d)Getxoko Udaleko eta Ogasuneko (estatu maila eta aldundikoa) zerga betebeharrak egunean izatea; baita Gizarte Segurantzakoak ere.
e)1, 4A, 4B, 5 D eta 6 modalitatean, behin betiko egoitza edo ordezkaritza izatea Getxon eta ekintzak ere Getxon egitea.

Gainontzeko modalitateetan, behin betiko egoitza edo ordezkaritza izatea Getxon, eta/edo Getxon proposatutako eta/edo getxotarrentzako jarduerak burutzea.
f)Proiektoa osotasunean Getxon egitea edo partaideen kopuruan gutxienez % 50 Getxokoa izatea.

Dokumentazioa

a)Eskaera normalizatua (I. eranskina).
b)Eskatzailearen NAN/AIZ fotokopia.
c)Erakundearen IFK fotokopia, erakunde juridikoa baldin bada.
d)Erakundeko estatutuen fotokopia.
e)Eusko Jaurlaritzako erakundeen erregistroko edo/eta udal erregistro edo, dagokion erregistroko inskripzio-ziurtagiriaren fotokopia.
f)Elkartearen ordezkariak paratutako erantzukizunezko aitorpena (II. eranskina), kautotzeagatik elkarteak zerga-zorrik ez diola Bizkaiko Foru Ogasunari ez ezein beste foru zein estatuko ogasun publikori, ezta Gizarte Segurantzari ere

g)Diru-laguntza eskatu denetik jardueren proiektu xehatua (III. eranskina).

h)Indarrean dagoen urteko aurrekontua (IV. eranskina), diru-laguntza eskatzen den jarduerari edo proiektuari dagokiona.
i)Kasu zehatz bakoitzaren arabera, Udalak erakunde eskatzaileari egoki deritzon dokumentazio osagarria eska diezaioke, aurkeztutako proiektuaren balorazioa egiteko.


Eskaeraren aurreko bi urteetan Udalaren eskutik antzeko diru-laguntza jaso duten erakundeek ez dituzte dokumentuak berriro aurkeztu beharko, aldaketarik jasan ez badute, behinik bein, baina eskaeran egoeraren berri eman beharko dute

Non Tramitatu

Posta

Posta arrunta edo ziurtatua
Tramitazioa

Idazkiak, eskabideak, etab. hurrengo helbide honetara bidali: Getxoko Udala - Foru kalea 1

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Presentzia

HAB Andra Mari
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Benturillena kalea 17 (Sarrera Borreguero klinika zenaren albotik)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Andra Mari

Posta kodea: 48993

Telefonoa: 944660166

Fax: 944660114

Email-a: hab.andramari@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa - Bulego Nagusia
Tramitazioa \ Informazioa

Urgull k. z/g

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Email-a: gizartez@getxo.eus

HAB Udaletxea
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru Kalea 1, beheko solairua

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoa: 944660066

Fax: 944660107

Email-a: hab.udala@getxo.eus

HAB Areeta/Romo
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

Email-a: hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara // asteazkenean 16:30- 19:00 orduak

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Telefonoa: 944660366

Fax: 944660119

Email-a: hab.algorta@getxo.eus

Telefoniko

Telefono arreta-zerbitzua
Informazioa

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera 08:00etatik 16:00etara. Irailetik ekainera.

Telefonoa: 944660000

Gehienezko_epea

Bi (2) hil, eskabideak aurkezteko ezarri den epea amaitu denetik zenbatuta

Eraginak

Diru-laguntzaren eskabideari gaitziriztea

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Araudia

GETXOKO UDALAKO GIZARTE ZERBITZUEN JARDUERA EREMUAN LAN EGITEN DUTEN ERAKUNDEENTZAKO DIRU LAGUNTZAK EMATEKO 2017KO DEIALDIA ETA OINARRIAK BASES 2017.pdf

Erantsitako_fitxategiak

V. eranskina. Memoria ANEXO V Memoria justificativa de subvencion para Servicios Sociales.doc

IV. eranskina. Aurrekontua ANEXO IV Presupuesto del proyecto para Servicios Sociales.doc

III. eranskina. Proiektu zehatza DN.237 ANEXO III Proyecto detallado para subvenciones de Servicios Sociales.doc

II. eranskina. erantzukizunpeko aitorpena ANEXO II Declaración responsable.doc

I. eranskina. Eskaera ANEXO I Solicitud de subvencion de Servicios Sociales.doc

Bilatu