Tramiteak

TELELAGUNTZA ZERBITZUA

Kudeaketa unitatea

GIZARTE ZERBITZUA

Deskribapena

Zerbitzu honek segurtasuna eta berehalako laguntza eskaintzen dizkie bakarrik bizi diren pertsonei eta euren senideei, ezintasun maila handia edo osasun-arriskua dutenean, eta horren ondorioz oso zaila edo ezinezkoa zaienean larrialdietako telefono zenbakia markatzea. Tresna berezia da, larrialdi batean edo egoera ez-normal batean dei bat egiteko gai dena. Sakagailu bat dauka, erabiltzeko erraza. Leku finko batean utz daiteke edo aldean eraman (lepotik zintzilik edo sakelan), sakagailu moduan. Deia SOS-DEIAKek hartzen du, eta eskaeraren berri duenean, arazoa konpondu dezakeen pertsonari edo zerbitzuari deitzen dio: medikuak, anbulantzia, gizarte langilea, familia, etxeko laguntzailea; zerbitzua eskatzen duen pertsonak eskatzen duena

Eskakizunak

- 65 urtetik gorako pertsonak:
- Eskumeneko organoaren administrazio-ebaspenaren bidez onartuko mendetasun, egoeran daudenak.Mendetasun-arriskuan daudena, Dkretu honen Bigarren Xedapen Gehigarrian ezarritakoaren arabera, mendetasun-egoera, balioesteko organoaren irzpenaren bitrtez egiaztatua.
- Bakarrik bizi diren 75 urtetik gorako pertsonak.
- Adimen-desgaituak izaki, eskumeneko organo baten administrazio-ebaspenak onartutako mendetasun egoeran dauden pertsonak.
- Desgaitu fisikoak izaki, eskumeneko organo baten administrazio-ebaspenak onartutako mendetasun egoeran dauden pertsonak.
- Desgaitu sentsorialak izaki, eskumeneko organo baten administrazio-ebaspenak onartutako mendetasun egoeran dauden pertsonak.
- Diagnostikatutako buru-gaixotasuna izaki, eskumeneko organo baten administrazio-ebaspenak onartutako mendetasun egoeran dauden pertsonak.
- gizarte-isolamenduko arriskuan izaki, telelaguntza.zerbitzuaren bitartez bete litezkeen premiak detektatu zaizkien pertsonak. Kasu horietan beharrezkoa da oinarrizko gizarte.zerbitzuak dagokion txostena ematea.

Dokumentazioa

-Errolda ziurtagiria eskatzailearen bizileku berean erroldatuta dauden pertsona guztien zerrendarekin.
- Eskatzailearen osasun-txartela fotokopia.
- Osasun-fitxa, dekretu honen I.eranskinean jasotako ereduari lotuko ziaona. Mamilia-medikuak beteko du fitxa hori, eskatzailearen osasun-egoera, eta hala badagokio patologiei buruzko diagnostikoak eta dagozkien tratamenduak jasota
- Txosten soziala, degokion oinarrizko izarte zerbitzuak emandakoa, telelaguntza.zerbitzuaren bitartez bete daitzkeen premiak jasotzen dituena, II eranskina.
- NANaren fotokopia
- Familia liburua. zeinetan familia-unitateko kideak agertzen baitira.

Non Tramitatu

Presentzia

Gizarte Zerbitzuetako Arloa - Bulego Nagusia
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Urgull k. z/g

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Email-a: gizartez@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Andra Mari)
Tramitazioa \ Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Urduñako Mendatea kalea 16

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48993

Email-a: gizartez@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Romo – Areeta)
Tramitazioa \ Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Monte Gorbea Kalea,10 (Gobelaurreko kantoia)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara

Kokapena: Romo

Posta kodea: 48930

Email-a: gizartez@getxo.eus

Gehienezko_epea

Hiru Hilabete

Eraginak

Eskaera ezestea

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Araudia

144/2011 Dekretua, ekainaren 28koa, telelaguntza-zerbitzu publikoari buruzkoa Decreto 144-2011, de 28 de junio, del servicio publico de teleasistencia.pdf

AGINDUA, 2011ko ekainaren 30ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, telelaguntzaren zerbitzu publikoari 2011. urtean aplikatu beharre­ko prezio publikoaren zenbatekoa eta salbuespena zehazteko dena. Orden de 30 de junio de 2011 por la que se fija el precio publico de teleasistencia .pdf

Erantsitako_fitxategiak

Telelaguntzaren eskaera EJ Modelo de solicitud.pdf

Osasun fitxa telelaguntza E.J. Ficha sanitaria.pdf

Bilatu